Pole (fyzika): Rozdiel medzi revíziami

d
fix wikilinky
d (robot: štylistické, typografické a kódové korekcie)
d (fix wikilinky)
So špeciálnym fyzikálnym stavom priestoru spojený jav/spojená [[fyzikálna veličina]], ktorý je opísaný funkciou/ktorá je [[funkcia|funkciou]] - alebo viacerými funkciami – (len) polohového vektora '''r''' (čiže súradníc daného miesta) a spravidla aj času t. Inými slovami je vo fyzikálnom poli jednotlivým bodom priestoru priradená hodnota nejakej fyzikálnej veličiny, nazývanej '''veličina poľa''' (alebo najmä pri elektrickom a magnetickom poli '''intenzita poľa'''). Cieľom zavedenia pojmu fyzikálne pole bolo dosiahnuť stručné znázornenie (funkcia) rozloženia istej fyzikálnej veličiny v istom priestore.
 
Matematické delenie týchto polí sa robí podľa toho, či je priraďovaná veličina [[skalár]], [[Vektor (matematika)|vektor]], [[tenzor]] (2. alebo vyššieho stupňa) alebo [[spinor]]. Patrične sa potom rozlišuje aj:
*[[skalárne pole]] – napr. [[hustota]], [[teplota]]
*[[vektorové pole]] – napr. [[intenzita elektrického poľa]], [[intenzita magnetického poľa]], [[intenzita elektromagentického poľa]], [[sila]] (pôsobiaca v rôznych miestach priestoru na vybrané teleso; '''silové pole''' v užšom zmysle)
Kým gravitačné pole, elektromagnetické pole a hore spomínané polia častíc sa považujú za základné fyzikálne reality (pozri prvú definíciu), sú polia typu zvukové pole, teplotné pole, pole rýchlostí a pod. výlučne pomocné pojmy.
 
Matematicky možno pole vyjadriť ako <math>\phi(\mathbf{r},t)</math>, kde ''φ'' je [[skalár]], [[Vektor (matematika)|vektor]] alebo [[tenzor]]. (Pri kvantovej [[kvantová teória|kvantovej teórii]] potom hodnote poľa v bode zodpovedá [[operátor]].) '' '''r''',t'' sú priestorové [[súradnice]]. ''[[Priestor]]'' je tu chápaný veľmi všeobecne - môže ním byť bežný [[euklidovský priestor]], [[minkovského priestoročas]], ale napríklad aj zakrivený priestoročas.
 
Pretože stav poľa je opísaný hodnotou veličiny v nekonečne veľa bodoch, je pole význačným prípadom sústavy s nekonečne veľa [[stupeň voľnosti|stupňami voľnosti]].
43 187

úprav