Heterocyklická zlúčenina: Rozdiel medzi revíziami

'''Heterocyklické zlúčeniny''' sú látky s uzavretým cyklom, v ktorom sú okrem [[uhlík]]a aj iné prvky, ako napríklad [[kyslík]] (O), [[síra]] (S) alebo [[dusík]] (N), vzácnejšie tiež [[fosfor]] (P), [[selén]] (Se), [[telúr]] (Te) a ďalšie. Tento cyklus nazývame heterocyklom a neuhlíkový atóm v ňom nazývame heteroatómom.
 
loooooooooooooooooooooool
== Delenie heterocyklických zlúčenín ==
Heterocyklické zlúčeniny možno rozdeliť z viacerých hľadísk, čo vyplýva z toho, že v heterocykle môže byť nielen jeden, ale aj viac heteroatómov, ktoré môžu byť vo vzájomných rôznych polohách. Heterocyklické zlúčeniny môžu obsahovať aj viacej cyklov, z ktorých nie každý (ale aspoň jeden) musí obsahovať heteroatóm.
 
Zlúčeniny s heteroatómami len jedného prvku, môžeme ich rozdeliť na:
* kyslíkaté
* sírnaté
* dusíkaté
 
Ak zlúčenina obsahuje len jeden heterocyklus, podľa počtu atómov v tomto cykle rozlišujeme:
* trojčlánkové
* štvorčlánkové
* päťčlánkové
* šesťčlánkové
 
Ich chemické vlastnosti sú podobné vlastnostiam [[benzén]]u.
 
== Využitie ==
Anonymný používateľ