Študentský domov Lafranconi: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
No edit summary
'''Internát a menza Lafranconi''' je internát v Bratislave.
 
 
Dnes Internát Fakulty telesnej výchovy a športu [[Univerzita Komenského|UK Bratislava]]. Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 .
 
== Situovanie ==
 
Autor vytvoril stavbu, ktorá bola v dobe jej vzniku odvážnym a unikátnym riešením. Objekt sa nachádza v prírodnom prostredí, ktoré však narúša dopravná komunikácia pri jej vstupnej časti. Okolité prostredie bolo pôvodne priamo napojené na [[botanická záhrada|botanickú záhradu]]. V súčasnosti sa prepojenie prerušilo vybudovaním [[Most Lafranconi|Mosta Lafranconi]]. Význam internátu je umocnený umiestnením pri vodnom toku, kde pôsobí ako nenásilná dominanta. Stavba je vhodne orientovaná na svetové strany. Zalomená hmota objektu dotvára výraz fasády tvorenej kombináciou omietaného a tehlového muriva. Šilinger navyše internát obohatil oválnym schodiskom. Budovu situoval v blízkosti [[Dunaj|Dunaja]] v náväznosti na okolitú pahorkatinu. Nachádza sa v zeleni s dostatočnými priestormi pre šport a rekreáciu.
 
== Dispozičné riešenie a filozofia ==
 
Internát bol navrhnutý pre 396 študentov, riešený ako voľný komplex s jasným členením hmôt, zodpovedajúcich funkčnej náplni. Z 238 izieb bolo 95 jednoposteľových, 135 dvojposteľových a 8 trojposteľových. Skoro všetky izby architekt orientoval na juh s výhľadom na [[Dunaj]]. Ani jedna z izieb nie orientovaná na sever. Jedáleň, telocvičňa, navrhnutý [[plavecký bazén]], služby a [[administratíva]] tvorili celky, ktoré nenarušovali obytné podmienky v izbovom trakte. Celkový výraz budovy (plochá strecha, obklady a pod.) boli podnetom dlhých úvah a diskusií. Vo vnútorných priestoroch internátu sa nachádza unikátne oválne schodisko, ktoré sa ako samostatná valcová hmota aktívne uplatňuje v celkovom pôsobení stavby. Koncept programu budovy vychádzal zo zásady rozvoja duševných a telesných síl mladého človeka. Použitie kvalitných vonkajších materiálov v kombinácii neomietnutého a omietnutého tehlového muriva zodpovedá veľkorysému chápaniu kompozície. Stavba má formálnu súvislosť s ostrovnou architektúrou z tehlového muriva.
 
 
== Význam stavby ==
 
Objekt internátu a akademickej menzy Lafranconi v čase svojho vzniku poskytoval ubytovanie a ostatné služby neobvykle veľkému počtu študentov novej [[Univerzita Komenského|Univerzity Komenského]]. Predstavuje podstatný kvalitatívny skok v riešení internátov. Svojím vybavením prekračoval vtedajší československý štandard a patril k najlepším svojho druhu v [[Európa|Európe]]. Pri tejto, vo vtedajšej republike typologicky jedinečnej stavbe, sa zvykne zdôrazňovať Šilingerovo štúdium architektúry anglických kampusov, ktoré ho mali inšpirovať k veľkorysému riešeniu celého komplexu.
 
Komplex je jednou z prvých realizácií modernej [[architektúra|architektúry]] na [[Slovenska|Slovensku]] a v kontexte Šilingerovej tvorby predstavuje príklon k [[funkcionalizmus|funkcionalizmu]]. Vysokoškolský internát Lafranconi predstavuje špičkovú úroveň, ktorú u nás nedosiahlo ani jedno riešenie súčasníkov. K tomuto riešeniu sa nepodarilo kvalitatívne priblížiť ani v období prekonávania hospodárskej krízy okolo polovice tridsiatych rokov. Koncom pätdesiatych rokov dostavali k internátu plaváreň podľa projektu I. Matušíka.
 
== SúčastnosťSúčasnosť ==
 
Okolie objektu je v súčasnosti pretvorené a sčasti aj zastavané. Pôvodný výraz si internát zachoval z južnej strany od Dunaja, aj keď tu pribudla dostavba plavárne. Zo severnej strany sa objekt dostal do menej výraznej pozície vybudovaním súvislého násypu vzniknutého pri výstavbe neďalekého tunela. Pred budovou navyše vedie rušná cestná komunikácia a električková trať. Internát Lafranconi je aj v súčasnosti pozoruhodnou stavbou v ktorej je spojená funkčnosť s estetikou.
 
== Použitá literatúra: ==
* Dulla, M., Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava: Slovart, spol. s r. o., 2002.
Dulla* Kusý, M.,: Moravčíková, H.: Architektúra Slovenskana vSlovensku 20. storočí1918-1945. Bratislava: SlovartPallas, 1971.
* Foltyn, L.: Slovenská architektúra a česká avangarda 1918- 1939. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska, 1993
spol. s r. o., 2002.
 
Kusý, M.: Architektúra na Slovensku 1918-1945. Bratislava: Pallas, 1971.
 
[[Kategória:Študentské internáty v Bratislave]]
Foltyn, L.: Slovenská architektúra a česká avangarda 1918- 1939. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska, 1993
113 801

úprav