Rehoľa chudobných regulárnych klerikov Božej Matky Zbožných škôl: Rozdiel medzi revíziami

12 142

úprav