Okultizmus: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 2 309 bajtov ,  pred 13 rokmi
Nie je tomu ešte veľmi dávno, keď sa ako „okultné“ označovali tajomné, dosiaľ vedecky nedostatočne preskúmané javy a skutočnosti. Dnes, keď už existujú tisícky rozsiahlych štúdií a vedeckých výskumov v tejto oblasti, sa pod okultizmom chápe to, čo nejako súvisí s mágiou. V súčasnosti sa vo vedeckej literatúre prívlastok „okultné“ na označenie nepreskúmaných fyzikálnych či psychických javov už nepoužíva.
 
''' Čo zlé môže spôsobiť praktizovanie okultizmu, mágie a podobných vecí?'''
Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC, čl.2117) zachováva rozlíšenie medzi tým, čo spadá do okultizmu, v ktorom si chce človek podmaniť skryté mocnosti, a tým, čo spadá do špiritizmu a liečiteľstva, spojeným s vzývaním zlých duchov. Všetky spomínané praktiky sú vlastne rozličnými formami modloslužby, ako hovorí aj Katechizmus katolíckej cirkvi v článku 2113: „Modloslužbou je, keď si človek ctí a uctieva stvorenie namiesto Boha, či už ide o bôžikov, alebo zlých duchov (napr. satanizmus), o moc, rozkoš, rasu, predkov, štát, peniaze apod. „Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone“, hovorí Ježiš (Mt 6, 24)… Modloslužba odmieta jedinú zvrchovanosť Boha; je teda nezlučiteľná so spoločenstvom s Bohom (por. Gal 5, 20; Ef 5, 5).“
Negatívne účinky okultných a magických vplyvov sa môžu prejaviť na viacerých úrovniach: '''na úrovni ducha, psychiky a tela.''' A to má napokon '''dopad aj na medziľudské vzťahy.'''
Predpokladať napr. zlé duchovné pozadie choroby možno najmä vtedy, ak nemožno na prirodzenej báze dostatočne vysvetliť nezvyčajný telesný, psychický alebo duchovný symptóm a dotyčná osoba sa v prítomnosti alebo v minulosti nejakým spôsobom otvorila pre mágiu.
Komplikácie následkom vplyvu mágie môžu byť:
'''Na psychickej úrovni:''' nutkavé myšlienky rozličného druhu proti vlastnej vôli, najmä nenávisti, pomstychtivosti, upodozrievania, neprimerane silné sexuálne predstavy a túžby, alebo nutkanie vykonať niečo zlé, nekontrolovateľné návaly negatívnych pocitov - nadmerný a neodôvodniteľný smútok, strach, nepokoj, úzkosti, vnútorný chaos, pocit prenasledovania, sledovania alebo ovládania inou osobou, v niektorých prípadoch až psychické zrútenie sa osobnosti, vnútorné tlaky spáchať samovraždu, vnútorná rozorvanosť až schizofrénia (rozdvojenie osobnosti), vnímanie hlasov a obrazových vízií (aj ufónov), spontánna reč v nezrozumiteľnom jazyku , ťažké až hrôzostrašné sny .
'''Na telesnej alebo somatickej úrovni:''' Zhoršenie starých alebo vznik nových zdravotných komplikácií a ochorení, ktoré nereagujú na medicínsku liečbu: nespavosť, nechuť až odpor k jedlu, extrémne dlhé a silné záchvaty plaču u detí, migrény, bolesti a nevoľnosť v oblasti žalúdka, puchnutie tela, vyrážky, ekzémy, zčernanie istých častí tela, napr. jazyka, telesné problémy pri prijímaní sviatostí, modlitbe a iných úkonoch viery – ustrnutie tela alebo reči, chvenie, nadmerné potenie alebo zvýšená teplota, nevoľnosť, nutkanie na zvracanie, búšenie srdca, v istých prípadoch až kŕče a iné choroby, pri ktorých lekári záhadne nemôžu objaviť príčiny.
'''Na spoločenskej úrovni:''' Ide skôr o druhotné komplikácie následkom troch predošlých. Patrí tu najmä rozpad rodín , narušenie medziľudských vzťahov , ďalej nižšia výkonnosť v zamestnaní alebo aj trestná činnosť , spätá predovšetkým s čiernou mágiou.
'''Na duchovnej úrovni:''' hriech , morálna otupenosť - oslabenie rozlišovania medzi dobrom a zlom, duchovná slepota – značné oslabenie rozlišovania medzi pravdou a klamstvom, výrazný nedostatok lásky , vnútorná nesloboda - nadmerné zábrany pri konaní dobra, vnútorné tlaky a nepríjemnosti pri prijímaní sviatostí, neodôvodniteľný strach a nepokoj z náboženských úkonov a prítomnosti náboženských predmetov (napr. aj z počúvania kresťanských, najmä oslavných, piesní), oslabenie života viery, vzdialenie sa od sviatostného a modlitbového života, strata alebo výrazné oslabenie osobného vzťahu k Bohu. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť až k posadnutiu človeka zlým duchom.
4

úpravy