Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Rozdiel medzi revíziami

 
== Fakulty ==
Univerzita Mateja Bela má v súčasnosti 76 fakúlt:
* Ekonomická fakulta
* Fakulta humanitných vied
* Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
* Fakulta prírodných vied
* Filologická fakulta
* Pedagogická fakulta
* Právnická fakulta
 
Katedry ekonomickejEkonomickej fakulty:
* Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania,
* Katedra ekonómie a humanitných vied,
* Katedra odbornej jazykovej komunikácie,
* Katedra regionálneho rozvoja a verejnej správy,
* Katedra verejnej ekonomiky,
* Kabinet telesnej výchovy a športu.
 
Katedry právnickej fakulty: