Individuálna psychológia: Rozdiel medzi revíziami

Individuálna psychológia je spolu s psychoanalýzou a logoterapiou jedným z troch viedenských psychoterapeutických smerov. Individuálna psychológia je v poradí druhým z nich.
(Individuálna psychológia je spolu s psychoanalýzou a logoterapiou jedným z troch viedenských psychoterapeutických smerov. Individuálna psychológia je v poradí druhým z nich.)
 
'''Psychológia individuálna'''
 
silou túžba po uplantnení a po moci.
 
IndividuálnuIndividuálna psychológiupsychológia označujúpatrí povedľaspolu s[[psychoanalýza|psychoanalýzypsychoanalýzou]] a [[logoterapia|logoterapielogoterapiou]] akok
trom viedenským psychoterapeutickým smerom.
tretí viedenský psychoterapeutický smer.
 
== Externé odkazy ==
Anonymný používateľ