Structured Query Language: Rozdiel medzi revíziami

doplnenie rozšírení
(doplnenie rozšírení)
(doplnenie rozšírení)
SQL: 2003 tiež definuje niekoľko daľších rozšírení ku standartu zväčšiť SQL celkovú funkčnosť. Tieto rozšírenia obsahujú:
 
SQL/CLI, alebo '''volacie rozhranie''', rozšírenie je definované v ISO/IEC 9075-3: 2003. Toto rozšírenie definuje obyčajné prepojovacie? komponenty (štruktúry a procedúry) ktoré môžu byť použité na spracovanie SQL formulácii z aplikácii písaných v iných programovacích jazykoch. SQL/CLI rozšírenie je definované v takej ceste že SQL formulácie a SQL/CLI procedurálne volania su spracované ako !!!separate!!! z volacieho aplikačného zdrojového kódu.
 
SQL/MED, alebo '''vedenie externých dát''', rozšírenie je definované ISO/IEC 9075-9: 2003. SQL/MED poskytuje rozšírenie ku SQL, ktoré vymedzuje cudzie-datové obaly a datalinkové typy k povoleniu SQL riadiť externé dáta. Externé dáta sú dáta, ktoré sú dostupné , ale nie riadené, SQL-based? DBMS.
 
SQL/OLB, alebo '''Objektové jazykové viazanie???''', rozšírenie je definované ISO/IEC 9075-10: 2003. SQL/OLB definuje syntax a !!symantics!! SQLJ, ktorý je SQL vložený v Jave. Štandart taktiež popisuje mechanizmy na zaistenie binárnej prenositeľnosti SQLJ aplikácii, a špecifikuje rôzne java balíčky a ich obsahované triedy.
 
SQL/schémata??, alebo '''Informovanosť a definícia schémat??''', rozšírenie je definované ISO/IEC 9075-11: 2003. SQL/schémata definujú informačné schéma a definujúce schéma, poskytujúce obyčajný súbor nástrojov robiť SQL databázy a objekty samo-popisovateľné??. Tieto nástroje zahrnujú SQL objektový identifikátor, štruktúru a integritné zabezpečenia??, bezpečnosť a autorizačné špecifikácie, funkcie a balíčky ISO/IEC 9075, podpora funkcií poskytované SQL-based DBMS implementácií, SQL-based DBMS implementačné informácie a formátovacie prvky?? a hodnoty podporované DBMS implementáciami.
 
SQL/JRT, alebo '''SQL rutiny a typy pre java programovací jazyk''', rozšírenie je definované ISO/IEC 9075-13: 2003. SQL/JRT špecifikuje schopnosť sa odvolať na statické java metódy ako rutiny vo vnútri SQL aplikácii. To taktiež volá po schopnosti používať java triedy ako SQL usporiadané užívateľské definované typy.
 
SQL/XML, alebo '''XML-príbuzné špecifikácie''', rozšírenie je definováné ISO/IEC 9075-14: 2003. SQL/XML špecifikuje SQL-based rozšírenie na používanie spojenia s SQL. XML datový typ je predstavený, rovnako ako niekoľko rutín, funkcií, a XML-to-SQL dátový typ mapujúci na podporu manipulácie a ukladania XML v SQL databáze.
 
SQL/PSM, alebo '''Trvalo uložené moduly''', rozšírenie je definované ISO/IEC 9075-4: 2003. SQL/PSM normalizuje procedurálne rozšírenie pre SQL, obsahujúci prúd kontroly, !!!condition!!! manipuláciu, príkaz !!condition!! signálov a !!resignals!!, kurzorov a lokálnych promenných a dosadzovanie?? výrazov do promenným a parametrov. Naviac, SQL/PSM formuje deklaráciu a udržovanie trvalých databázových jazykových rutín (napr., “uložené procedúry”).
 
 
Anonymný používateľ