Structured Query Language: Rozdiel medzi revíziami

[[SQL/PSM]], alebo '''Trvalo uložené moduly''', rozšírenie je definované ISO/IEC 9075-4: 2003. SQL/PSM normalizuje procedurálne rozšírenie pre SQL, obsahujúci prúd kontroly, !!!condition!!! manipuláciu, príkaz !!condition!! signálov a !!resignals!!, kurzorov a lokálnych promenných a dosadzovanie?? výrazov do promenným a parametrov. Naviac, SQL/PSM formuje deklaráciu a udržovanie trvalých databázových jazykových rutín (napr., “uložené procedúry”).
 
== Jazykové prvky ==
 
Jazyk SQL sa skladá z niekoľkých jazykových prvkov, zahŕňajúc:
 
* '''Príkazy''' – môžu mať trvalý dopad na schémy a údaje, alebo ktoré môžu kontrolovať protokoly, toky programov, pripojenia, spojenia, diagnózu.
 
* '''Vyhľadávanie''' – ktoré vyberajú údaje podľa špecifických kritérií
* '''Výrazy''' – ktoré môžu zobrazovať skalárne veličiny, alebo tabuľky, pozostávajúce z údajov v riadkoch a stĺpcoch
* '''Premenné''' – ktoré špecifikujú podmienky, ktoré môžu stanoviť SQL trojhodnotovú logiku (3VL) Boolean-ovskej pravdivých hodnôt, ktoré sú používané na limitovanie účinkov príkazov a vyhľadávania, alebo na zmeny tokov programov.
 
 
Anonymný používateľ