Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice: Rozdiel medzi revíziami

(wiki)
Zostavili A. Klimová, M. Némethová a kol. – Banská Bystrica : ŠVK, 2002. - 289 s.
 
Slovník predstavuje vyše 2000 hesiel nežijúcich osobností Banskej Bystrice a jej častí ([[Iliaš (Banská Bystrica)|Iliaš]], [[Jakub (Banská Bystrica)|Jakub]], [[Kostiviarska (Banská Bystrica)|Kostiviarska]], [[Kráľová (Banská Bystrica)|Kráľová]], [[Kremnička (Banská Bystrica)|Kremnička]], [[Majer (Banská Bystrica)|Majer]], [[Podlavice (Banská Bystrica)|Podlavice]], [[Radvaň (Banská Bystrica)|Radvaň]], [[Rakytovce (Banská Bystrica)|Rakytovce]], [[Rudlová (Banská Bystrica)|Rudlová]], [[Sásová (Banská Bystrica)|Sásová]], [[Senica (Banská Bystrica)|Senica]], [[Skubín (Banská Bystrica)|Skubín]], [[ŠálkováŠalková (Banská Bystrica)|ŠálkováŠalková]] a [[Uľanka (Banská Bystrica)|Uľanka]]), ktoré sa tu narodili, študovali, žili, zomreli, kratšie, či dlhšie pôsobili, prípadne ovplyvnili dianie v meste, podieľali sa na ekonomickom, politickom a kultúrnom rozvoji Slovenska, šírili jeho dobré meno v zahraničí, registrovala ich súdobá tlač.
 
==Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku [[2001]]==
Anonymný používateľ