Financovanie: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 629 bajtov ,  pred 14 rokmi
chýba zhrnutie úprav
(Automated import of articles)
 
Bez shrnutí editace
'''Financovanie''' je:
*činnosť realizácie [[finančné vzťahy|finančných vzťahov]] (teda vzťahov, ktoré vznikajú pri tvorbe, rozdeľovaní a používaní peňažných prostriedkov) *poskytovanie, dávanie, vydávanie peňažných prostriedkov na niečo
Pod financovaním sa niekedy rozumie*zriedkavejšie: [[investovanie]], použitie finančných zdrojov
 
Financovanie je spôsob zabezpečovania peňažných potrieb jednotlivých
'''Financovanie'''
[[subjekt ekonomický subjekt|ekonomických subjektov]].
 
==Delenia==
financovanie je činnosť realizácie [[vzťahy finančné|finančných vzťahov]]; poskytovanie, dávanie, vydávanie
Delenie 1 (podľa typu kapitálu):
peňažných prostriedkov na niečo; nenávratné vydávanie peňažných prostriedkov
*[[financovanie z vlastných zdrojov]] (=[[vlastné financovanie]]):
zo štátneho rozpočtu na určité ciele.
**[[samofinancovanie]]
 
**[[financovanie pomocou kapitálových vkladov]] (=[[financovanie z vkladov]], [[podielové financovanie]])
Financovanie je spôsob zabezpečovania peňažných potrieb jednotlivých
*[[financovanie z cudzích zdrojov]] (=[[cudzie financovanie]]):
[[subjekt ekonomický|ekonomických subjektov]].
**[[úverové financovanie]]
**[[dotačné financovanie]]
*iné:
**protihodnota odpisov a rezerv
**[[deinvestovanie]]
 
Delenie 2 (podľa pôvodu prostriedkov):
Pod financovaním sa niekedy rozumie investovanie, použitie finančných
*[[financovanie z vnútorných zdrojov]] (=[[vnútorné financovanie]], [[interné financovanie]])
zdrojov.
*[[financovania z vonkajších zdrojov]] (=[[vonkajšie financovanie]], [[externé financovanie]])
*[[deinvestovanie]]
 
Delenie 3 (pre verejné financovanie` podľa [http://is.muni.cz/th/76933/pravf_m/Partnerstvi_verejneho_a_soukromeho_sektoru___meze_a_moznosti_v_CR.doc]):
*[[financovanie z vlastných zdrojov]] (z verejných rozpočtov)
*financovanie z grantových a podporných programov
*[[komerčné financovanie]] (úverové financovanie, lízing, projektové financovanie atď.)
*alternatívne spôsoby financovania ([[public private partnership]])
 
Delenie 4 (podľa životného cyklu podniku):
*financovanie založenia podniku
*financovanie v priebehu fungovania podniku
*financovanie pri sanácii, fúzii alebo likvidácii podniku
Delenie 5 (podľa dĺžky času):
*krátkodobé – do jedného roka
*strednodobé – 4 až 5 rokov
*dlhodobé - ostatné
 
Delenie 6 (podľa použitia zdrojov):
*financovanie do vecného kapitálu (napr. do výroby)
*financovanie do peňažných foriem kapitálu (napr. nákup štátnych pokladničných poukážok)
 
 
* {{filit|fvf/financovanie.html}}
 
[[Kategória:Financie]]
{{filit na úpravu}}
[[en:Financing]]
131 809

úprav