Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec: Rozdiel medzi revíziami

+ hon. konzul.
(+ suv. cl.)
(+ hon. konzul.)
'''Veľvyslanec''' patrí do najvyššej skupiny úradníkov [[diplomat|diplomatickej služby]] (Corps Diplomatique - CD) a je zároveň aj hlavou veľvyslanectva. Sídlom veľvyslanca je veľvyslanectvo.
 
== Popis ==
Veľvyslanec v cudzej krajine representuje hlavu svojho štátu -- nie jeho vládu. Od hlavy štátu tiež dostáva tzv. poverovacie listiny, t.j. dokument pre hlavu prijímajúceho štátu, v ktorom ho hlava vysielajúceho štátu žiada o prijatie veľvyslanca ako svojho zástupcu na jej území. Ešte pred odchodom je potrebné pre veľvyslanca od prijímajúcej krajiny vyžiadať tzv. "agrément", čo je súhlas prijímajúcej krajiny s osobou veľvyslanca. Po príchode do cieľovej krajiny potom veľvyslanec na základe agrémentu požiada o odovzdanie poverovacích listín hlave prijímajúceho štátu (čo niekedy trvá niekoľko týždňov) a až po absolvovaní ceremónie odovzdania poverovacích listín sa stáva oficiálne veľvyslancom vysielajúcej krajiny v prijímajúcej krajine.
 
V prípade konzulov, ktorí reprezentujú ministra zahraničných vecí vysielajúcej krajiny a nepatria medzi členov diplomatického zboru (sú členmi konzulárneho zboru - Corps Consulaire - CC), sa žiada pred ich vyslaním do prijímajúcej krajiny o udelenie "consequatur" (súhlasu) a po príchode sa konzul preukazuje "konzulským patentom" (a odovzdáva ho do rúk ministra zahraničných vecí prijímajúcej krajiny).
 
== Diplomatické hodnosti ==
* Vicekonzul
* Konzulárny jednateľ
* Honorárny konzul (býva príslušníkom prijímajúceho štátu, funkciu konzula vykonáva bezplatne a vzťahujú sa na neho iba obmedzené výsady podľa Viedenského dohovoru)
 
== Súvisiace články ==
* [[Diplomat]]
* [[Konzul]]
 
== Zdroje ==
531

úprav