Parita kúpnej sily (teoretický výmenný kurz): Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
'''Parita kúpnej sily''' (PKS, po angl. „purchasing power parity“ - PPP) je pomer všetkých cien v štáte A k všetkým cenám štáte B za (umelého) predpokladu, že sa v oboch štátoch kupujú rovnaké množstvá a druhy tovaru a služieb. Inými slovami je to teoretický menový kurz vypočítaný za (umelého) predpokladu, že kúpna sila oboch mien je rovnaká. :
*a) v širšom zmysle: rovnakosť kúpnej sily
*b) v užšom zmysle: (teoretický) výmenný kurz mien dvoch štátov definovaný ako rovný pomeru vnútorných kúpnych síl daných štátov, teda rovný pomeru cenových hladín daných štátov
 
Pojem sa v praxi používa predovšetkým v druhom zmysle.
Pre všetky porovnávané štáty sa teda používa rovnaký košík tovarov a služieb vyjadrený v domácej mene. Ak sa [[Hrubý domáci produkt|HDP]] na obyvateľa prepočíta kurzom vyjadreným PKS, je to presnejšie vyjadrenie životnej úrovne danej krajiny než pri použití normálneho výmenného kurzu.
 
==Vzorce ==
Symboly:
*A, B sú štáty
*1,2 atď. sú jednotlivé druhy tovarov/služieb
*p = cena
*q = množstvo
*HNP = hrubý národný produkt
*q<sup>X</sup><sub>1</sub> + q<sup>X</sup><sub>2</sub>... = kôš tovarov a služieb krajiny X
 
===PKS ===
Príslušné vzorce znejú:
 
PKS = p<sup>A</sup><sub>1</sub>. q<sup>B</sup><sub>1</sub> + p<sup>A</sup><sub>2</sub>. q<sup>B</sup><sub>2</sub>+…) / (p<sup>B</sup><sub>1</sub>. q<sup>B</sup><sub>1</sub> + p<sup>B</sup><sub>2</sub>. q<sup>B</sup><sub>2</sub>+…) = HNP<sup>A</sup> v množstvách prevzatých z krajiny B / HNP<sup>B</sup>
 
alebo
 
PKS = (p<sup>A</sup><sub>1</sub>. q<sup>A</sup><sub>1</sub> + p<sup>A</sup><sub>2</sub>. q<sup>A</sup><sub>2</sub>+…) / (p<sup>B</sup><sub>1</sub>. q<sup>A</sup><sub>1</sub> + p<sup>B</sup><sub>2</sub>. q<sup>A</sup><sub>2</sub>+…) = HNP<sup>A</sup> / HNP<sup>B</sup> v množstvách prevzatých z krajiny A
 
Vyššie uvedené čísla sú technicky tzv. cenové indexy. Množstvá (v prvom prípade krajiny B, v druhom krajiny A) sú technicky tzv. váhy. Výsledky z oboch vzorcov spravidla nie sú rovnaké.
 
===Objemové indexy ===
Pri porovnávaní HNP či HDP krajín sa používa aj trocha odlišný postup, ktorý sa v literatúre často označuje ako "prepočet pomocou parity kúpnej sily", hoci sa tu parita kúpnej sily zohľadňuje len implicitne, pretože technicky teoretický výmenný kurz, ktorý sa tu použije, nie je parita kúpnej sily.
 
 
I = (p<sup>B</sup><sub>1</sub>. q<sup>A</sup><sub>1</sub> + p<sup>B</sup><sub>2</sub>. q<sup>A</sup><sub>2</sub>+…) / (p<sup>B</sup><sub>1</sub>. q<sup>B</sup><sub>1</sub> + p<sup>B</sup><sub>2</sub>. q<sup>B</sup><sub>2</sub>+…) = HNP<sup>A</sup> v cenách prevzatých z krajiny B / HNP<sup>B</sup>
 
alebo
 
I = (p<sup>A</sup><sub>1</sub>. q<sup>A</sup><sub>1</sub> + p<sup>A</sup><sub>2</sub>. q<sup>A</sup><sub>2</sub>+…) / (p<sup>A</sup><sub>1</sub>. q<sup>B</sup><sub>1</sub> + p<sup>A</sup><sub>2</sub>. q<sup>B</sup><sub>2</sub>+…)= HNP<sup>A</sup> / HNP<sup>B</sup> v cenách prevzatých z krajiny A
 
Vyššie uvedené čísla sú technicky tzv. objemové indexy. Ceny (v prvom prípade krajiny B, v druhom krajiny A) sú technicky tzv. váhy. Výsledky z oboch vzorcov spravidla nie sú rovnaké.
 
==Charakteristika==
Pre všetky porovnávané štáty sa teda používa rovnaký košíkkôš tovarov a služieb vyjadrený v domácej mene. Ak sa [[Hrubý domáci produkt|HDP]] na obyvateľa prepočíta kurzom vyjadreným PKS, je to presnejšie vyjadrenie životnej úrovne danej krajiny než pri použití normálneho výmenného kurzu.
 
Používanie PKS bolo vyvinuté na Pensylvánskej univerzite v päťdesiatych rokoch minulého storočia. USA pri použití kurzov vyjadrených PKS končia v tabuľkách HDP vyššie z dôvodov nižších cien; USA sú totiž obrovským trhom, kde vysoká konkurencia znižuje ceny.
131 806

úprav