Parita kúpnej sily (teoretický výmenný kurz): Rozdiel medzi revíziami

Príslušné vzorce znejú:
 
PKS = (p<sup>A</sup><sub>1</sub>. q<sup>B</sup><sub>1</sub> + p<sup>A</sup><sub>2</sub>. q<sup>B</sup><sub>2</sub>+…) / (p<sup>B</sup><sub>1</sub>. q<sup>B</sup><sub>1</sub> + p<sup>B</sup><sub>2</sub>. q<sup>B</sup><sub>2</sub>+…) = HNP<sup>A</sup> v množstvách prevzatých z krajiny B / HNP<sup>B</sup>
 
alebo
131 806

úprav