Štátny podnik: Rozdiel medzi revíziami

(oprava čísla zákona)
 
==Vznik a charakteristika ==
Do právnych vzťahov vstupuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zakladateľom ŠP môže byť ústredný orgán štátnej správy (napr. ministerstvo) alebo miestny orgán štátnej správy (krajskýobvodný úrad, obvodnýkrajský lesný úrad). ŠP vzniká dňom zápisu do [[obchodný register|obchodného registra]], návrh na zápis dáva zakladateľ, prikladá zakladateľskú listinu. Návrh na zápis obsahuje meno zakladateľa, názov, sídlo, [[IČO]], predmet činnosti, vymedzenie majetku. Podnik môže hospodáriť s majetkom, ktorý mu bol pri založení zverený do správy, alebo ktorý nadobudol v priebehu svojej činnosti. Majetok je v štátnom vlastníctve, povinne vytvára rezervný fond.
 
==Typy štátnych podnikov==
Anonymný používateľ