Základná doska (počítač): Rozdiel medzi revíziami

(rôzne úpravy)
 
== Základné funkcie ==
Základnou funkciou matičnej dosky je poskytnúť základné prepojenie vnútorných a vonkajších zariadení počítača, či už po mechanickej alebo elektronickej stránke. Vśetky vonkajšie a vnútorné zariadenia sú nejakým spôsobom prepojené s matičnou doskou. Ak procesor počítača predstavuje "mozog", zbernica predstavuje "miechu" atak matičná doska predstavuje jeho "telo".
Niektoré rozširujúce moduly počítača sú umiestnené na matičnej doske priamo, niektoré sú prepojené káblom, niektoré môžu komunikovať aj bezdôtovo.<br>
Štandardizácia umožnila rozvoj počítačovej techniky. Vśetky neštandardné karty, konektory a zariadenia, ktoré sa neprispôsobili postupne zanikli. Vznikol tzv. PC štandard a predajné sú len komponenty so štandardom kompatibilné. Zbernica predstavuje rozhranie pre rozširujúce karty, karty musia byť vybavené štandardizovaným konektorom (napr. PCI, AGP, PCIE, USB ...) ktorý musí elektricky, mechanicky a komunikačne "sedieť" s konektorom, do ktorého sa rozširujúce zariadenie zapája. Vonkajší konektor so svojimi mechanicko - elektronicko - komunikačnými vlastnosťami preto označujeme ako [[port]] (voľne preložené prístav, brána). Viacerým zariadeniam je umožnené pripojenie rôznym sôsobom - pomocou rôznych portov, pričom funkcia zariadenia ostáva rovnaká (myš môžme pripojiť cez COM konektor, PS/2 konektor alebo cez USB konektor ...).
Anonymný používateľ