Fáza: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 2 495 bajtov ,  pred 15 rokmi
chýba zhrnutie úprav
({{Rozlišovacia stránka}})
 
Pojem '''fázaFáza''' môže označovaťbyť:
*všeobecne: vývinový stupeň; štádium; (vývinový) časový úsek a pod.
* v chémii a termodynamike: fáza termodynamickej sústavy, čiže homogénna látkačasť látky v heterogénnom prostredí, pozri [[fáza (chémiatermodynamika)]]
* vo fyzike vlnenia: nezávislo premenná harmonická funkcia opisujúca kmitavý pohyb, pozri [[fáza (kmitanie)]]
*v elektrotechnike:
**časový interval medzi amplitúdami jednotlivých prúdov
**smerový uhol striedavého prúdu
**samostatné vinutie elektrického stroja, v ktorom vzniká alebo zaniká jednoduchý striedavý prúd
**prúd, ktorý vjednom samostatnom vinutí generátora striedavého prúdu
*v astronómii: okamžitý stav osvetlenia planéty alebo Mesiaca, ak sa pozeráme zo Zeme, pozri [[fáza (astronómia)]]
*v informatike:
**program alebo časť programu v strojovom kóde, vzniknutý ako výsledok prekladu; loadmodule
**jeden zo stavov radiča počítača počas vykonávania strojovej inštrukcie alebo trvania tohto stavu
*v biológii:
**časový úsek pri nepriamom delení jadra (napríklad profáza), pozri [[bunkové delenie]]
**časový úsek v bunkovom cykle (napríklad S-fáza), pozri [[bunkový cyklus]]
**úsek životného cyklu pohlavne sa rozmnožujúcich organizmov, pozri [[diploidná fáza]] a [[haploidná fáza]]
**obdobie rastu v individuálnom vývoji vyšších rastlín, pozri [[rastová fáza (rastliny)]]
**jeden z časových úsekov množenia (delenia) baktérií (napríklad lag fáza, fáza zrýchleného rastu atď.), pozri [[rastová fáza (baktérie)]]
**jedna z etáp opakujúcej sa premeny biologického druhu (napríklad stádna fáza a samotárska fáza u sťahovavých kobyliek)
*v botanike: časový úsek vo vývoji orgánu či celej rastliny, charakterizovaný stabiln7m fyziologickým stavom či prevládaj[cimi anatomicko-morfologickými prejavmi, pozri [[fáza (botanika)]].
*v ekológii, botanike a zoológii: úsek vo vývoji určitého spoločenstva rastlín alebo živočíchov, prejavujúci sa zmenami v druhovom zložení, pozri [[fáza (ekológia)]]
 
Pozri aj:
* v [[ternodynamika|termodynamike]] je to látka s určitými miktroskopickými vlastnosťami, pozri [[fáza (termodynamika)]]
*[[fáza zemetrasenia]] (charakteristická skupina vĺn na seizmograme)
* v chémii, homogénna látka v heterogénnom prostredí, pozri [[fáza (chémia)]]
*[[Airyho fáza]] (skupina seizmických vln šíriacích sa stacionárnou grupovou rýchlosťou).
*[[fáza vrásnenia]] (obdobie intenzívnych vrásnivých pohybov, napríklad [[sávska fáza]], [[subhercynská fáza]])
*[[mezomorfná fáza]] (stav látky s čiastočným usporiadaním)
*[[nematická fáza]] (druh mezoformnej fázy)
*[[intermediálna fáza]] (štruktúrna fáza, ktorá vznikla mezi kovmi či medzi kovmi a nekovmi)
*[[Lavesove fázy]] (kovové medzi kovmi)
*[[horotvorná fáza]] (obdobie intenzívnejšej orogenézy)
*[[fáza artikulácie]]
 
{{Rozlišovacia stránka}}
 
[[en:Phase]]
131 809

úprav