Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: Rozdiel medzi revíziami

'''Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky''' je ústredným orgánom štátnej správy [[Slovensko|Slovenska]] pre oblasť sociálnych vecí.
 
==
== Minister práce, sociálnych vecí a rodiny ==
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého vymenúva prezident na návrh predsedu vlády.
 
== Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ==
Anonymný používateľ