Svaly dolnej končatiny: Rozdiel medzi revíziami

d
t
d (t)
'''Svaly dolnej končatiny''' ({{lat. ''|musculi membri inferioris''}}) sa delia vzhľadom k topograficko-anatomickému vzťahu na dve hlavné skupiny:
 
* bedrové svaly ({{lat. ''|mm. coxae''}})
* svaly voľnej časti dolnej končatiny ({{lat. ''|mm. partis liberae membri inferioris''}})
:* svaly stehenné ({{lat. ''|mm.femoris''}})
:* svaly lýtkové ({{lat. ''|mm.cruris''}})
:* svaly nohy ({{lat. ''|mm.pedis''}})
 
== Bedrové svaly ==
=== Predná skupina ===
 
*M. psoas major
O:Priečne výbežky posledného hrudného a lumbálneho stavca
U:trochanter minor
F:dôležitý pri chôdzi,flexia chrbtice, addukcia
*M. psoas minor
Leží v entromediálnej strane m. psoas major. Často je len zachovaná ako lesklá plochá šľacha.
*M. iliacus
O:fossa iliaca
U:trochanter minor
O:os sacrum,vonkajšej plochy lopatky bedrovej kosti,kostrč
U:pod trochanter major
F:abdukcia, addukcia, udržiava sklon panvy v stoji a pri chôdzi
*M.gluteus minimus a medieus
O:vonkajšej plochy lopatky bedrovej kosti
F:vnútorná rotácia
*M.biceps femoris
Ma dve hlavy:caput longum O:tuber ischiadicum
caput breve O:linea aspera
U:caput fibulae
'''c'''-musculus soleus
ostup-capitulum fibule
''upon''-vytvarajuvytvárajú achilovu slachušľachu,ktora konciktorá končí na tuber calcaneus
 
*M.plantaris
22 475

úprav