Pravda (filozofia): Rozdiel medzi revíziami

dp po presune
d (Pravda premiestnená na Pravda (filozofia))
(dp po presune)
'''Pravda''' je [[filozofická kategória]].
 
== Názory na pravdu ==
'''Pravda'''
 
=== Akvinský ===
pravda
Pravda podľa [[Tomáš Akvinský|Tomáša Akvinského]] je zhoda veci a rozumu (Veritas est adaequatio rei et intelectus). Tomáš Akvinský podal klasickú formuláciu [[pravda (teória korešpondenčná)|teoretickokorešpondenčného názoru na pravdu]]. Podľa neho môže byť pravda iba jedna, pretože pochádza od Boha.
pred Kr. je [[konštituent významový|významový konštituent]]
zodpovedajúci istej [[skutočnosť|skutočnosti]] alebo [[ideál|ideálu]]; pravda
je dianie otvorensti voči skutočnosti, odhaľovanie sa skutočnosti (alétheia),
mýticky povedané - pravda je rieka nezabúdania (Aléthé), z ktorej duše
odcudzených (zaživa mřtvych) pijú rozpamätanie sa, strácajú zabudnutie na to,
čo sa v skutočnosti deje. Pravdu nemožno ''mať'', ''vlastniť'', ale možno na nej
(na onom dianí otvorenosti) participovať (možno piť z rieky Aléthé).
 
=== Antické obdobie ===
Pravdu často chápu napríklad ako zhodu [[vec|vecí]] a [[intelekt|intelektu]] alebo ako
Pravda je chápaná ako [[významový konštituent]] zodpovedajúci istej [[skutočnosť|skutočnosti]] alebo [[ideál|ideálu]]; pravda
odhalenosť ([[alétheia|alétheia]]) a inými spôsobmi.
je dianie otvorensti voči skutočnosti, odhaľovanie sa skutočnosti (alétheia), mýticky povedané - pravda je rieka nezabúdania (Aléthé), z ktorej duše odcudzených (zaživa mŕtvych) pijú rozpamätanie sa, strácajú zabudnutie na to, čo sa v skutočnosti deje. Pravdu nemožno ''mať'', ''vlastniť'', ale možno na nej (na onom dianí otvorenosti) participovať (možno piť z rieky Aléthé).
Pravdu často chápu napríklad ako zhodu [[vec|vecí]] a [[intelekt|intelektu]] alebo ako odhalenosť ([[alétheia|alétheia]]) a inými spôsobmi.
 
=== Aristoteles ===
Pravda podľa [[Aristoteles|Aristotela]] je zhoda nášho poznania s vecou, ktorú poznávame; zhoda myslenia s bytím.
 
=== Augustín z Hippa ===
Pravda podľa [[Augustín z Hippa|Augustína z Hippa]] je večná, nepremenná a absolútna vlastnosť ideálnych entít.
 
=== Hegel ===
Podľa [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegela]] pravda je celok.
 
=== Inštrumentalizmus ===
Podľa [[inštrumentalizmus|inštrumentalistov]] je pravda moc našich myšlienok pôsobiť.
 
=== Katolicizmus ===
Pravda v [[katolicizmus|katolicizme]] je spojená s radosťou a jasom duchovnej krásy. Pravda je krásna sama od seba. Pravda slova je racionálne vyjadrenie poznania stvorenej i nestvorenej skutočnosti a človek obdarený rozumom ju potrebuje. Pravda môže nachádzať aj
iné doplňujúce formy ľudského vyjadrenia, predovšetkým vtedy, keď ide o to, vyvolať, čo je v nej nevysloviteľné: hlbiny ľudského srdca, povznesenie duše, tajomstvo Boha.
 
=== Kipling ===
Podľa [[Rudyard Kipling|Kiplinga]] pravda je prvá obeť vojny.
 
=== Nietzsche ===
Pravda podľa [[Friedrich Nietzsche|Nietzscheho]] je užitočný omyl.
 
=== Osvietenstvo ===
Podľa [[osvietenstvo|osvietencov]] je pravda dosiahnuteľná jednotlivcom, jeho vlastnými silami prostredníctvom pozorovania, experimentu a správneho uvažovania.
 
=== Parmenides ===
[[Parmenides]] zastával [[pravda (teória koherenčná umiernená)|umiernený teoretickokoherenčný názor na pravdu]], podľa
ktorého je pravda zhoda našich výrokov so skutočnosťou, pričom kritérium tejto zhody je v koherencii čiže v logickej neprotirečivosti samých výrokov.
 
=== Patočka ===
Podľa [[Jan Patočka|Patočku]] je pravda celoživotná skúmavá, sebakontrolujúca, sebazjednocujúca myšlienkovo-životná prax.
 
=== Platón ===
Pravda podľa [[Platón]]a je večná, nemenná a absolútna vlastnosť [[idea (Platon)|ideí]].
 
=== Rescher ===
[[Rescher, N.|Rescher]] zastával [[pravda (teória koherenčná umiernená)|umiernený teoretickokoherenčný názor na pravdu]], podľa
ktorého je pravda zhoda našich výrokov so skutočnosťou, pričom kritérium tejto zhody je v koherencii čiže v logickej neprotirečivosti samých výrokov.
 
=== Teória koherenčná umiernená ===
Pravda podľa [[teória koherenčná umiernená|teórie koherenčnej umiernenej]] je v zhode našich výrokov so skutočnosťou, pričom kritérium tejto zhody je v koherencii, v logickej neprotirečivosti našich výrokov.
 
=== Teória korešpondenčná ===
Podľa [[teória korešpondenčná|teórie korešpondenčnej]] pravda je zodpovedanie výroku tomu, o čom výrok vypovedá. Napr. výrok ''Priemer Slnka je 1 400 000 km'' je pravdivý vtedy a len vtedy, keď to, čo sa vypovedá, súhlasí so skutočnosťou. Teoretickokorešpendenčná koncepcia pravdy vychádza z Aristotelovho chápania pravdy (Met. [[1011]] b 25), pričom jej klasickú formuláciu podáva Tomáš Akvinský: Veritas est adaequatio rei et intellectus (Pravda je zhoda veci a rozumu).
 
== Externé odkazy ==
* {{filit|fvpfil/pravdafil.html}}
 
[[Kategória:Filozofia]]
{{filit na úpravu}}
22 475

úprav