Páskované železné rudy: Rozdiel medzi revíziami

d
(vytvorenie)
 
d (→‎Vznik: fix)
Prítomnosť karbonátov v minulosti viedla niektorých odborníkov k predstavám, že železné rudy vznikali zatláčaním pri [[diagenéza|diagenéze]]<ref name="Simonson, 2003b">Simonson, B.M., 2003b: ''Origin and evolution of large Precambrian iron formations.'' in Chan, A.M., Archer, A.W., (Editors) ''Extreme Depositional Environments: Mega End Members in Geologic Time.'' Geological Society of America, Special Paper 370, s. 231 – 245</ref>, prípadne usadzovaním v okrajových panvách a lakustrinnom prostredí<ref name="James, 1954"/>. Podobne boli zavrhnuté i modely ich [[evaporit]]ového, či [[kontinent|kontinentálneho]] pôvodu, ktoré sú nevhodné prinajmenšom pre ložiská typu Superior<ref name="Simonson, 2003b"/>. Neskôr sa podarilo objasniť vznik niektorých ložísk [[hydrotermálne procesy|hydrotermálnou činnosťou]]. Niektorí objasňujú vznik ložísk páskovaných rúd v [[neoproterozoikum|neoproteroziku]] ústupom [[ľad]]u pokrývajúceho celú Zem, čo malo za následok zmenu redukčných podmienok v moriach za oxidické<ref name="Kirschvink, 1992">Kirschvink, J.L., 1992. ''Late Proterozoic low-latitude global glaciation: the snowball earth.'' in Schopf, J.W., Klein, C. (Editori), ''The Proterozoic Biosphere.'' Cambridge University Press, New York, s. 51–52.</ref>. Dnes sa rozoznávajú dva typy ložísk páskovaných rúd s odlišnou genézou, typ Lake Superior a typ Algoma.
 
V období po usadení postihla mnohé ložiská neskoršia [[metamorfóza (geológia)|metamorfóza]]. Potvrdzuje to hlavne rovnaké chemické a horninové zloženie, ktoré zodpovedá okolitým chudobným rudám. V bohatých rudách prevládajú náhradové štruktúry, ktoré sú pravdepodobne prejavom [[metasomatóza (geológia)|metasomatózy]]. Zóny bohatých rúd sa nachádzajú často v oblastiach zvýšenej cirkulácie [[fluidum|fluíd]], čo je niektorými interpretované ako dôsledok pôsobenia vysokoteplotných, chemicky agresívnych roztokov schopných aktívnej remobilizácie minerálnych látok. Selektívny odnos a presun látok metamorfnými roztokmi je spojovaná s ich rôznou rozpustnosťou pri rôznych hodnotách [[Eh]] a [[Kyslosť|pH]] prostredia, ktoré sa počas ich obehu menili<ref name="Smirnov, 1983">Smirnov, V.I, 1983: ''Geologie ložisek nerostných surovin.'' SNTL, Praha, 625 s.</ref>
 
=== Ložiská typu Lake Superior ===
42 965

úprav