Charakter (výrazné vlastnosti): Rozdiel medzi revíziami

uprava
(pravopis)
(uprava)
'''Charakter''' je súhrn stálych psychických vlastností človeka, ktoré závisia od jeho genetických osobitostí a realizujú sa v spojení a pod vplyvom životných podmienok. Keď poznáme charakter človeka, môžeme predvídať, ako si bude počínať v tých či oných [[okolnosť|okolnostiach]], a teda aj usmerňovať jeho [[konanie|konanie]] a vychovávať uňho kvality cenné pre spoločnosť. Charakter sa prejavuje vo vzťahu človeka k sebe a k iným ľuďom, k práci, ktorú človek vykonáva, k veciam.
Najúplnejšie sa prejavuje v spoločensko-praktickej činnosti.
 
'''CHARAKTER :''' (gréc.) - morálno-psychologická kvalita človeka (zväčša pozitívna), resp. súhrn relatívne stálych osobných čŕt, ktoré tvoria celok (prejavujú sa ako identita a integrita) a určujú konanie a správanie človeka zvnútra.
 
==Charakter podľa Ricœura==
Podľa [[Paul Ricœur|Ricœura]] je charakter súhrn určujúcich znakov, ktoré umožňujú znovuidentifikovať ľudskú bytosť ako totožnú. Charakter je celok trvalých sklonov, podľa ktorých rozpoznávame osobnosť; k týmto trvalým sklonom, ktoré plynú z nadobudnutých zvyklostí, by sme mali pripojiť súhrn identifikácií, ktoré boli taktiež nadobudnuté, s hodnotami, normami, ideálmi, modelmi, hrdinami atď., v ktorých sa osobnosť (alebo pospolitosť) sama rozpoznáva. Rozpoznať seba samého v… napomáha rozpoznanie sa niečim… Vďaka tejto stabilite, ktorá vyplýva z nadobudnutých návykov a identifikácií, získava charakter typ zotrvalosti v čase, ktorá niekoho definuje. Povedal by som, že identitu charakteru vyjadruje príklon
slovíčka ''čo'' z otázky ''čo som?'' k slovíčku ''kto'' z otázky ''kto som?''.
 
==Stephen R. Covey==
Charakter je v zásade zloženie našich návykov. " Zasej myšlienku, zožni čin, zasej čin, zožni návyk, zasej návyk, zožni charakter, zasej charakter, zožni osud ", hovorí príslovie.
 
== Iné projekty ==
Anonymný používateľ