Pomocná veda historická: Rozdiel medzi revíziami

aktiv.
d
 
(aktiv.)
'''Pomocné historické vedy''' má dva významy používané v súvislosti s podporou [[historická veda|historickej vedy]]:
{{Pracuje sa}}
 
== Pomocné historické vedy v širšom zmysle ==
Toto sú všetky vedy či disciplíny, ktoré ako celok alebo ktorých časti pomáhajú historikovi pri historickom bádaní. Patria sem najmä:
*[[jazykoveda]] (historická jazykoveda)
*[[geografia]] (historická geografia)
*[[sociológia]]
*[[štatistika]] (historická štatistika)
*[[demografia]]
*[[kartografia]]
 
== Pomocné historické vedy v užšom zmysle ==
Toto sú špeciálne vedné disciplíny, ktoré pomáhajú pri výskume jednotlivých [[historické pramene|historických prameňov]]:
*[[paleografia]] (ako pomocná historická veda sa snaží o správne čítanie a lokálne aj časové zaradenie písomných prameňov)
*[[epigrafika]] (vznikla z paleografie; skúma nápisy na tzv. archeologických (či nepaleografických) látkach, čiže v kameni, na kove, hline, dreve, stenách atď.)
*[[diplomatika]] (skúma úradné písomné pramene z ich vnútornej stránky (obsahová štruktúra textu) aj vonkajšej stránky (forma) ako produkt určitého právneho, sociálneho a kultúrneho prostredia, pričom súčasne zisťuje pravosť dokumentov a sleduje aj dejiny inštitúcií, ktoré ich vyprodukovali)
*[[sfragistika]] (skúma pečate)
*[[heraldika]] (skúma erby a znaky, ich vývoj, používanie a umenie ich vyhotovovať) s poddisciplínami:
**[[vexikológia]] (skúma zástavy a prápory)
**[[faleristika]] (skúma vyznamenanie a rady)
*[[genealógia]] (ako pomocná historická veda skúma vývoj rodov a vzťah medzi rodovo príbuznými jedincami)
*[[chronológia]] (ako pomocná historická veda skúma spôsoby merania času v dejinách a prepočítava staré datovacie systémy na dnešné)
*[[numizmatika]] (skúma platobné prostriedky (peniaze), čiže predmincové platidlá, mince a úverové platidlá (najmä papierové peniaze, cenné papiere, žetóny, známky) ale aj napríklad núdzové peniaze )
*[[historická metrológia]] (skúma miery (dĺžkové, plošné a hmotnostné) a meracie sústavy v dejinách a prepočítava staré meracie sústavy na dnešné)
*[[kodikológia]] (skúma rukopisy neúradnej povahy, čiže najmä [[kódex]]y, a to hlavne ich vznik, šírenie, funkciu a pôsobenie na kultúru)
*[[archivistika]] (skúma archívne dokumenty a ich vzájomné súvislosti a zaradenie v archívnych fondoch, ako aj archívne práce)
 
[[Category:História]]
131 806

úprav