Statok (ekonómia): Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 4 793 bajtov ,  pred 12 rokmi
vymazal som nejaké ekonomické poznámky zo školy, ktoré nesúviseli so statkami a boli obsiahnuté v samostatných článkoch.
(vymazal som nejaké ekonomické poznámky zo školy, ktoré nesúviseli so statkami a boli obsiahnuté v samostatných článkoch.)
'''Statok''' je sú to predmet alebo [[služba]], ktorá slúži na uspokojovanie ľudských potrieb (napr. stroje, potraviny, zručnosti).
{{na úpravu}}
Podľa [[Milan Kovačka|Milana Kovačku]] je statok predmet chcený na nejaký účel v ekonomike. Staky sú užitočné predmety
'''Statok''' je sú to predmet alebo služba, ktorá slúži na uspokojovanie ľudských potrieb.
vonkajšieho sveta. Zdroje, ktoré používame na výrobu statkov, sú obmedzené.<ref>[http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvs/statok_kovacka_m.html Statok (kovačka, m.)] z [[FILIT]]u.</ref>
 
== Rozdelenie statkov ==
 
*podľa dostupnosti:
** ''voľné statky'' –- prístupné všetkým ľuďom bez obmedzenia (voda, [[vzduch, lesné plody]]);
** ''vzácne statky'' (ekonomické) - existujú v obmedzenom množstve, môžu byť výsledkom [[výroba|výroby]] (výrobky) alebo vzácnou surovinou ([[ropa]], drahé kovy);
*podľa formy: hmotné (výrobky) a nehmotné (služby);
 
*podľa účelu: výrobné (používajú sa vo výrobe, slúžia na výrobu ďalších statkov) a spotrebné (sú určené ku konečnej spotrebe);
*podľa formy:
*podľa vlastníctva: [[súkromné vlastníctvo|súkromné]] a [[verejné vlastníctvo|verejné]];
**hmotné
**nehmotné
 
*podľa účelu:
**výrobné
**spotrebné
 
*podľa vlastníctva:
**súkromné
**verejné
 
'''Statky''' = všetko to, čo uspokojuje ľudské potreby (stroje, potraviny, zručnosti).
'''
1. Statky podľa dostupnosti:'''
a) Voľné – vyskytujú sa voľne v prírode (voda, lesné plody, hríby, vzduch).
b) Ekonomické = vzácne – je ich obmedzené množstvo, nemôžu byť uspokojené všetky potreby (benzín – ropa).
 
'''2. Statky podľa formy:'''
a) Hmotné – výrobky.
b) Nehmotné – vzdelanie, služby.
 
'''3. Statky podľa účelu:'''
a) Výrobné – používajú sa vo výrobe, slúžia na výrobu ďalších statkov.
b) Spotrebné – sa spotrebúvajú, sú určené ku konečnej spotrebe.
'''
4. Statky podľa vlastníctva:'''
a) Súkromné – slúži jednej osobe.
b) Verejné – slúži všetkým.
 
Uspokojovanie potrieb človeka alebo podniku užívaním statkov sa volá spotreba.
Tí, čo sa na spotrebe podieľajú sú spotrebitelia.
Vzťah medzi potrebami a zdrojmi vytvára základný rámec hospodárstva, lebo potreby sa menia a rozširujú a zdrojov máme len obmedzené množstvo.
 
 
'''Výroba, výrobné faktory'''[[Názov odkazu]]
 
 
Predmety, ktorými si ľudia uspokojujú svoje potreby musí niekto vyrobiť.
Výnimku tvoria voľné statky.
Aby sme si mohli pochutnať napr. na chlebíku, musí niekto vypestovať osivo, obrobiť pôdu, osivo zasiať, zožať obilie, zomlieť ho na múku, z múky upiecť chlieb, dopraviť ho do predajní a k tomuto všetkému sú potrebné pôda, dážď, hnojivá, pesticídy, nafta pre traktory, údržba poľnohospodárskych strojov, pekárne, dopravné prostriedky, ale aj finančné prostriedky a ľudská práca.
 
'''Výroba''' = je to činnosť, pri ktorej sa pretvárajú teda transformujú výrobné vstupy na výrobné výstupy.
Je to činnosť ľudí, ktorou si zaobstarávajú statky a služby na uspokojenie svojich potrieb.
V procese výroby sa premieňajú predmety s nižšou úžitkovou hodnotou na predmety s vyššou úžitkovou hodnotou.
 
 
 
 
 
 
'''Výrobné vstupy''' - všetko to, čo podniky využívajú vo svojich výrobných procesoch (suroviny, energie, materiál, polotovary).
 
'''Výrobné výstupy''' – sú to výrobky, ktoré sa buď používajú na ďalšiu výrobu (medzi produkty a polotovary) alebo sa spotrebúvajú ako spotrebné statky.
 
Výrobné faktory:
'''PRIMÁRNE''' – práca a pôda
'''DRUHOTNÉ''' – kapitál
 
'''Práca''' – cieľavedomá ľudská činnosť spojená s vytváraním teda produkciou tovarov a služieb.
 
'''Pôda''' – je ako výrobný faktor využívaná v poľnohospodárstve, ale pôda ako výrobný faktor zahŕňa aj prírodné zdroje.
 
'''Kapitál''' – sú to statky, ktoré pomáhajú pri výrobe ostatných statkov a služieb.
'''
1. Kapitál podľa charakteru:'''
a) Fyzický – stroje a zariadenia.
b) Peňažný – cenné papiere, akcie, peniaze.
 
'''2. Kapitál podľa účelu:'''
a) Fixný – stroje a budovy.
b) Obežný – zásoby tovaru.
'''
'''3. Kapitál podľa vlastníctva:''''''
a) Vlastný – v osobnom vlastníctve.
b) Cudzí – je to všetko, čo môže byť použité na výrobu statkov.
 
'''Zdroje''' – je to všetko, čo môže byť použité na výrobu statkov.
'''
Výrobné faktory''' – všetko to, čo je využité ako vstup pri výrobe statkov. Charakteristická vlastnosť je ich vzácnosť.
 
'''Pôda''' – kvalitu pôdy určenú pre poľnohospodárske účely je možné dodatočne ovplyvňovať. Dodatočnými investíciami zvyšujeme kvalitu pôdy a ovplyvňujeme jej výkon. Obmedzenosť priestoru (napr. v mestách) sa rieši viac poschodovými budovami.
 
Práca – je obmedzený výrobný faktor. Jej rozsah je daný množstvom obyvateľstva v produktívnom veku, ich ochotou pracovať a hranicami pracovného času. Produktivitu práce meriame množstvom produkcie za jednotku času. Ak produktivita práce dosiahne potom rovnakým množstvom vynaloženej práce, dosiahne vyšší výkon.
 
Rast produktivity práce je založený na:
- využívaní dokonalejšej techniky;
- na zlepšení organizácie výroby;
- zavedením dokonalejšej technológie.
 
 
 
'''Členenie práce podľa času:'''
a) Práca živá – vykonáva sa v prítomnosti.
b) Práca zhmotnená – bola vykonaná v minulosti, zhmotnila sa do výroby.
 
'''Členenie práce podľa vynaloženej energie:'''
a) Fyzická – energia svalov.
b) Duševná – energia mozgu.
 
Uspokojovanie potrieb človeka alebo podniku užívaním statkov sa volá [[Spotreba (ekonómia)|spotreba]]. Tí, čo sa na spotrebe podieľajú sú [[spotrebiteľ|spotrebitelia]]. Vzťah medzi potrebami a zdrojmi vytvára základný rámec [[hospodárstvo|hospodárstva]], lebo potreby sa menia a rozširujú a zdrojov máme len obmedzené množstvo.
'''Členenie práce podľa zložitosti:'''
a) Jednoduchá – vykonáva sa po žiadnej alebo minimálnej príprave.
b) Zložitá – práca, na ktorú potrebujeme dlhší čas prípravy.
'''
Členenie práce podľa činnosti:'''
a) Konkrétna
b) Abstraktná
'''
Kooperácia práce''' – umožňuje vznik statkov, ktoré jednotliví výrobcovia nie sú schopní vyrobiť buď preto, lebo vznik predpokladá vynaloženie množstva špecializovaných prác alebo vynaloženie práce v masovom meradle.
 
== Referencie ==
'''Deľba práce''' – je významný faktor, ktorý ovplyvňuje výkonnosť práce, teda aj výkonnosť výroby a teda aj ekonomiky.
{{reflist}}
História deľby práce má začiatok v prirodzenej deľbe práce
PRIRODZENÁ DP – podľa pohlavia
VEĽKÁ SPOLOČENSKÁ DP – tri vlny:
- poľnohospodárstvo a pastierstvo
- remeslo
- obchod.
 
[[Kategória:Mikroekonómia]]
Prechod k strojovej výrobe posunul deľbu práce do inej roviny. Tu už výrobca vykladá prácu, ktorá nie je schopná vytvoriť statok, ale sa len spolupodieľa na procese jeho vzniku.
Dnešné výrobky sú často výsledkom vynaloženia stoviek špecializovaných prác.
Špecializované výrobky dosahujú vyššie výkony v porovnaní s univerzálnymi výrobcami a to preto, lebo si lepšie osvojujú pracovné výkony. Týmto výkonom prispôsobujú aj prostriedky, ktoré potom využívajú.
 
[[cs:Statek]]
[[Kategória:Ekonómia a ekonomika]]
56 967

úprav