Slovné spojenie: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
::''Slovné spojenie môže znamenať aj [[ustálené slovné spojenie]].''
'''Slovné spojenie''' je skupina za sebou nasledujúcich slov, ktoráktoré jemôžu realizáciouvykonávať pomenovanianiekoľko funkcií, a ktorá môžemôžu vstupovať do rozličných vonkajších a vnútorných vzťahov.
 
Základnou jednotkou lexikálneho plánu jazyka je pomenovanie (lexikálna jednotka, lexéma). Pomenovanie sa najčastejšie realizuje ako slovo, ale môže sa realizovať aj ako spojenie viacerých slov(syntagma).
 
Sú dva druhy slovných spojení:
*[[voľné slovné spojenie]]
*[[ustálené slovné spojenie]] (slovné spojenie v užšom zmysle)
 
Slovné spojenia oboch typov sa riadia rovnakými zákonitosťami syntaxe. Základné dva faktory umožňujúce vstupovanie slov do slovných spojení sú lexikálna a gramatická [[valencia]].
131 806

úprav