Krízový manažment: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 497 bajtov ,  pred 13 rokmi
chýba zhrnutie úprav
(Vytvorená stránka „Krízový manažment Krízový manažment je súhrn činností spojených s monitorovaním rizikových činiteľov, s prevenciou vzniku krízových situácií, s pránovan…“)
 
Bez shrnutí editace
'''Krízový manažment''' (iné názvy: '''manažment kríz, krízové riadenie, riadenie kríz''', ako činnosť aj '''krízové manažérstvo''') je:
Krízový manažment
:a) ako činnosť: činnosť manažmentu daného riadeného systému, ktorá je zameraná na riešenie vzniknutej krízovej situácie, s použitím špecifických princípov, metód a postupov s cieľom prekonania jej nepriaznivých dôsledkov a obnovy funkcie daného systému.
:b) ako inštitúcia: sústava pracovníkov či orgánov, ktorí sa zaoberajú analýzou možností vzniku kríz v danom systéme, ich príčin a možných následkov, ako aj hľadaním metód a opatrení na ich predchádzanie a na elimináciu vzniknutej krízy.
 
Krízový manažment sa môže týkať akejkoľvek organizácie (zoskupenie štátov, štát, podnik, územie, časť podniku atď.)
Krízový manažment je súhrn činností spojených s monitorovaním rizikových činiteľov, s prevenciou vzniku krízových situácií, s pránovaním, organizovaním, uskutočňovaním a kontrolou činností určených na vytváranie podmienok na predchádzanie vzniku krízových situácií a na samotné riešenie krízových situácií - ako dôsledku neriešených alebo nedoriešených rizík.
 
==Krízový manažment podniku==
Každá spoločnosť sa skôr či neskôr dostane do krízovej situácie. Otázkou je či to bude nepatrná alebo veľká kríza. Prežitie spoločnosti tak závisí na stupni pripravenosti, kvalite tímu krízového manažmentu, efektívnosti realizácie krízového plánu a jeho sledovanie po udalosti.
Krízový manažment je súhrn činností, spojenýchktoré ssa monitorovanímtýkajú sledovania rizikových činiteľov, s prevenciouprevencie vzniku krízových situácií, s pránovanímplánovania, organizovanímorganizovania, uskutočňovanímuskutočňovania a kontroloukontroly činností určených na vytváranietvorbu podmienok na predchádzanie vzniku krízových situácií a na samotné riešenie krízových situácií. -Krízový akomanažment dôsledkuje neriešenýchaj alebosústava nedoriešenýchpríslušných rizíkpracovníkov.
 
==Krízový manažment štátu ==
V slovenskom zákone c. 387/2002 sa používa termín krízové riadenie a definuje sa ako
"súhrn riadiacich činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zamerané na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení." Krízová situácia je definovaná ako "obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok stanovených v ústavnom zákone alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu."
 
==Externé odkazy ==
*[http://www.fcon.szm.sk/index_soubory/Page764.htm]
*[http://www.securityrevue.com/tbm/part1_k.html#krizove-riadenie]
 
[[Kategória:Manažment]]
[[en:Crisis management]]
131 809

úprav