Krízový manažment: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 421 bajtov ,  pred 13 rokmi
Bez shrnutí editace
 
==Krízový manažment štátu ==
V slovenskom zákone c. 387/2002 sa používa termín krízové riadenie (mimo času vojny a vojnového stavu) a definuje sa ako
"súhrn riadiacich činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zamerané na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných pri príprave na krízové situácie a(mimo pričasu ichvojny riešení."a Krízovávojnového situácia je definovaná ako "obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátustavu) a ústavnépri orgányich môžu po splnení podmienok stanovených v ústavnom zákone alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciuriešení."
 
Orgánmi krízového riadenia sú ":
:a) vláda Slovenskej republiky, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky,
:b) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
:c) Národná banka Slovenska,
:d) bezpečnostná rada kraja,
:e) obvodný úrad,
:f) bezpečnostná rada okresu,
:g) obec."
 
Krízová situácia (mimo času vojny a vojnového stavu) je definovaná ako "obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok stanovených v ústavnom zákone alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu."
 
==Externé odkazy ==
131 809

úprav