Privilégium: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
'''Privilégium''' je [[výsada]] udelená jednotlivcovi (prípadne aj jednotlivej veci - najmä pozemku - alebo jednotlivému pomeru) alebo triede/skupine jednotlivcov (prípadne aj triede/skupine vecí alebo pomerov) voči všeobecným právam (t.j. právam, ktoré má ostatná verejnosť). Na rozdiel od mandátu ide spravidla o práva trvalé, veľmi dlho platné, často aj dedičné.
 
Slovo pôvodne v časoch rímskej republiky znamenalo všeobecne právne rozhodnutia týkajúce sa jednotlivca (bez ohľadu na to, či boli pre daného jednotlivca priaznivé alebo nepriaznivé). V [[Corpus iulisiuris civilis]] sa výraz používa ako synonymum pre právo jednotlivca. Po zániku Rímskej ríše (teda v stredoveku) sa definícia postupne jednak rozšírila aj na skupiny jednotlivcov a jednak sa zúžila na právo výsadné.
 
V stredoveku a včasnom novoveku bolo privilégium (či privilégiá) výsada (výsady) udeľovaná (udeľované) formou listiny - ktorá sa tiež nazýva privilégium - pánom (panovníkom, pápežom, zemepánom a podobne) jeho poddanému či skupine poddaných. Od 16. storočia tieto výsady mali aj formu výnimky z platných predpisov. Najznámejšie privilégiá udeľoval panovník za zásluhy.
131 806

úprav