Charta základných práv Európskej únie: Rozdiel medzi revíziami