Komunikácia (psychológia): Rozdiel medzi revíziami

NEUMIESTŇUJTE TU BEZ POVOLENIA DIELA CHRÁNENÉ AUTORSKÝM PRÁVOM!
(Nová stránka: '''Komunikácia''' je sociálna interakcia, pri ktorej sa vedome alebo nevedome odovzdávajú informácie. == Názory na komunikáciu == * Slavomír Gálik: Komunikácia je tým...)
 
(NEUMIESTŇUJTE TU BEZ POVOLENIA DIELA CHRÁNENÉ AUTORSKÝM PRÁVOM!)
 
== Názory na komunikáciu ==
Smridis try lomo co to citas* [[Slavomír Gálik]]: Komunikácia je tým lepšia, čím sa viac necháme unášať rytmom dialógu. Pri zastavení zistíme, že rozhovor mal i svoju logiku. Samotnú logickú nesúvislosť najlepšie zažívame v priebehu samotného dialógu, a to ako určité záseky, či nejaké rušivé disharmonické tóny. Práve takéto roztržitosti nás nútia vrátiť sa späť a znova nachádzať pôvodný rytmus a ním prekonať zabrzdenia.
* [[Karl Jaspers]]: komunikácia je proces, v ktorom sa Ja stáva sebou samým tak, že sa odhaľuje v druhom. Tento proces sebaotvárania sa v komunikácii je onen osobitý boj, ktorý je zároveň láskou: boj milujúc, boj, ktorý nespočíva v harmonickom nazeraní sveta, ktoré vonkoncom znemožňuje komunikáciu, ale ktorý spochybňuje a sťažuje, pri neporovnateľnej solidarite tých, ktorí sú takto v styku, je náročnou výzvou.
* [[Jürgen Habermas]]: Habermas rozlišuje ideálnu komunikáciu, t. j. komunikáciu zbavenú panstva, nazaťaženú mocenskými pomermi, t. j. vnútornými psychickými zábranami vyvolávanými vonkajším nátlakom, a komunikáciu zaťaženú ideologicky, t. j. odohrávajúcu sa v spoločnosti, kde existujú mocenské vzťahy. Ideologicky zaťažená komunikácia však mlčky predpokladá onú ideálnu komunikáciu.
Anonymný používateľ