Firmware: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 100 bajtov ,  pred 11 rokmi
chýba zhrnutie úprav
Firmware je termín, ktorý sa niekedy používa na označenie fixnéfixných, obvykle pomerne malémalých programyprogramov, ktoré interne riadia kontrolu rôznych elektronických zariadení. Typickými príkladmi z radu produktov pre konečných užívateľov, ako napr. diaľkové ovládače alebo kalkulačky, cez počítačové súčasti a zariadenia, ako harddisksnapr. pevné disky, klávesnice, TFT obrazoviekobrazovky alebo pamäťovejpamäťové karty, na cestepo kzariadenia ako vedecké prístroje a priemyselnejpriemyselné robotikyrobotické systémy. ITaktiež zložitejšie spotrebiteľskýchspotrebiteľské zariadenízariadenia, ako sú mobilné telefóny, digitálne fotoaparáty, synthesiserssyntetizéry apod, obsahujeobsahujú firmware prístroja, ktoréktorý umožniaumožní vykonávať základné operácie, akoale aj podrobné vyššejvyššie funkcie.
 
Samozrejme, že neexistujúNeexistujú žiadne striktné, alebo dobrepresne definované, hranice medzi firmvérufirmvérom a softvérusoftvérom, obajaoba termínydosťlen voľné informatívny hľadiskainformatívne. Avšak, firmware je vždy spojenéspájaný sso veľmi základnézákladnými low-level operáciáchoperáciami v zariadenízariadenia, bez ktorých by sabol prístroj kompletneúplne non-funkčnénefunkčný.
 
Jednoduchý firmware býva typicky bývaťumiestnený v pamäti ROM alebo OTP / PROM, kýmzatiaľčo zložitejšie firmware často používajú flash pamäte, aby bolo možné neskôr aktualizovať na vyššiu verziu. ČastéČastým dôvodydôvodom pre aktualizáciu firmvéru patríbýva stanovenienapr. opravenie chyby alebo pridanie funkcií do zariadenia. PritomFirmware zvyčajnebýva zahrnujebežne nakladaniejeden binárny súbor sobrazu obrázkom,pamäte ktoréa výrobcapostup doaktualizácie prístroja,obvykle určí výrobca zariadenia podľa osobitného postupu,. čoTieto jeakcie niekedymôžu určenébyť kponechané vykonávaaj koncovýna užívateľkoncového užívateľa.
 
 
Anonymný používateľ