Marcus Fabius Quintilianus: Rozdiel medzi revíziami

d
fix.
d
d (fix.)
''Institutio Oratoria'' (Základy [[rétorika|rétoriky]]), 12-dielna učebnica rečníctva, je jediným dochovaným Quintilianovým dielom. Je významná nielen ako pojednanie o teórií a praxi rečníctva, ale i ako zdroj informácii o rímskom vyššom vzdelaní a nárokoch, ktoré sa po všetkých stránkach kládli na pripravujúceho sa rečníka.
 
V Quintilianovej dobe sa prehlboval úpadok rečníctva, ktoré od nastolenia [[principát]]u stratilo svoju pôvodnú, [[rímska republika|republikánsku]] slobodu a so silnejúcim [[absolutizmus|absolutizmom]] panovníka stále viac skĺzavalo k prázdnemu pochlebovaniu cisárskej moci alebo okrasnému prednesu bez faktického obsahu. Obzvlášť v neskorších rokoch Domitianovej vlády dochádzalo v rímskom štáte k tvrdým represiám. Aj najslabšie podozrenie opozície mohlo byť označené za zločin proti cisárskemu majestátu a potrestané smrťou (Domitianova tyrania viedla nakoniec k jeho zavraždeniu roku 96). Napriek tomu, či snáď práve z týchto dôvodov, si Quintilianus vzal za svoj vzor rečníctvo záverečných období republiky a predovšetkým osobu [[Marcus Tullius Cicero|Marca Tullia Cicerona]], nielen ako model slobodného rečníckeho prejavu, ktorý kladie dôraz na tradičné morálne hodnoty rímskeho človeka, ale i ako jazykový vzor. Ciceronov jednoduchý, čistý a vecný štýl ([[aticizmus]]) bol významným odklonom od stále ozdobnejšieho a pompéznejšieho, ale prázdneho rečnenia Quintilianových súčasníkov ([[aziatizmus (rétorika)|aziatizmus]]). Tento pokus o návrat ku koreňom čiastočne súvisí i so zmenou politickej klímy po páde [[Nero]]na (68), v období Quintilianovho vrcholu, kedy sa nová [[Dynastia Flaviovcov|dynastia Flaviovcov]] odklonila od honosnosti cisárskeho života svojich predchodcov a obhajovala jednoduchosť a praktickosť.
 
Pri tvorbe svojho diela sa Quintilianus opieral o početné pramene už existujúce v [[rímska literatúra|rímskej literatúre]]. Jeho učebnica má byť viac kompilácia týchto starších pojednaní než originálnou prácou. [[Rétorika]] má v jeho podaní mať praktický, nielen teoretický dopad. Quintilianus tiež odmietal zhrnutie teoretickej alebo praktickej prípravy rečníka do niekoľkých poučiek. Naopak, trval na uchopení látky v kontexte. I vďaka tomu má jeho učebnica úctyhodných 12 kníh.