Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
'''Výsledok hospodárenia (za účtovné obdobie)''' (staršie '''hospodársky výsledok (za účtovné obdobie)''', ešte staršie (za socializmu) '''bilančný zisk''' alebo '''súvahový zisk'''; neformálne '''zisk (alebo strata), účtovný zisk (alebo účtovná strata), bilančný/súvahový zisk (alebo bilančná/súvahová strata)''') je v slovenskom účtovníctve oficiálny názov zostatku na účte [[Výkaz ziskov a strát|Výkazu ziskov a strát]]. Zodpovedá teda rozdielu účtovných výnosov a účtovných nákladov. Ak je kladný zvykne sa neformálne nazývať (účtovný) zisk, ak je záporný (účtovná) strata.
 
Mimo účtovníctva (vo finančníctve, ekonómii a podobne), ako aj v iných krajinách, sa výsledok hospodárenia bežne nazýva zisk (alebo strata) alebo rôzne inak, pričom v detailoch je často aj odlišne definovaný; napríklad nemusí zahŕňať:
131 809

úprav