Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: Rozdiel medzi revíziami