Európska organizácia pre jadrový výskum: Rozdiel medzi revíziami