Funkčná asymetria hemisfér: Rozdiel medzi revíziami

d
pravopis
d (Robot odstránil zbytočné pomenovanie odkazu)
d (pravopis)
'''Funkčná asymetria hemisfér''' je jav opisovaný modernou neuroanatómiou s významnými dôsledkami pre [[učenie]] a vyučovanie. Obidve [[hemisféra|hemisféry]] (pologule) [[mozog človeka|ľudského mozgu]] pracujú odlišným spôsobom a jednotlivé funkcie myslenia sú v mozgu lokalizované:
*Dominantná (u pravákov obyčajne ľavá) mozgová hemisféra pracuje ''sériovo'', spracováva informácie oddelene - ''digitálne'', je nositeľom myslenia lineárneho, viazaného na verbálne pojmy, zovšeobecňuje, dedukuje, analyzuje, uskutočňuje numerické operácie.
(pologule) [[mozog človeka|ľudského mozgu]] pracujú odlišným
*Nedominantná (obyčajne pravá) hemisféra naopak pracuje ''paralelne'', ''analógovo'', celistvo, intuitívne, spracováva predstavy neverbálne - priestorové, vizuálne, je schopná postihnúť komplexnosť javu, syntetizuje, je nositeľom tvorivosti, emotivity.
spôsobom a jednotlivé funkcie myslenia sú v mozgu lokalizované:
*Dominantná (u pravákov obyčajne ľavá) mozgová hemisféra pracuje ''sériovo'', spracováva informácie oddelene - ''digitálne'', je nositeľom myslenia lineárneho, viazaného na verbálne pojmy, zovšeobecňuje, dedukuje, analyzuje, uskutočňuje numerické operácie.
*Nedominantná (obyčajne pravá) hemisféra naopak pracuje ''paralelne'', ''analógovo'', celistvo, intuitívne, spracováva predstavy neverbálne - priestorové, vizuálne, je schopná postihnúť komplexnosť javu, syntetizuje, je nositeľom tvorivosti, emotivity.
 
Niekedy sa vzhľadom na túto veľkú rozdielnosť hemisfér hovorí o ''dvoch mozgoch''.
 
==Pedagogika==
Vyučovanie sa nemá sústreďovať iba na dominantnú hemisféru (iba abstraktne logické ponímanie látky), ale má komunikovať (porov. [[analógová komunikácia]]) aj s nedominantnou hemisférou žiaka, napr. používaním
[[metafora|metafor]], niekedy aj [[paradox|paradoxov]], zapojením emocionálnej zložky osobnosti a pod.