Článok: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 408 bajtov ,  pred 14 rokmi
Doplnenie: vedecký a odborný článok; charakteristiky; abecedné zoradenie a i. Vďaka, Bronto, za zaradenie, chrakteristiky etc., i za Vašu fundovanosť v práci redaktora – správcu na Wiki. ŠR
Bronto (diskusia | príspevky)
Bez shrnutí editace
Doplnenie: vedecký a odborný článok; charakteristiky; abecedné zoradenie a i. Vďaka, Bronto, za zaradenie, chrakteristiky etc., i za Vašu fundovanosť v práci redaktora – správcu na Wiki. ŠR
Riadok 1:
'''Článok''' môže byť:
*(najmä v hrubých rysoch sa opakujúca) časť, čiastka, zložka, diel súvislého celku
*krúžok na reťazi, [[ohnivo]]
* vo fyzike: skrátene
*najvyššia jednotka členenia (oddiel) významnéhoobchodne, textuprávne, organizačne alebo inak záväzného dokumnentu, napr. zmluvy, ústavy, zákona, stanov, zásad
*podstatná časť učenia, napr. [[článok viery]]
* vo fyzike: (skrátene):
**[[elektrochemický článok]]
**[[fotoelektrický článok]]
* *[[termoelektrický článok]]
*[[ohnivo]]
*v zoológii:
**pravidelne sa opakujúca časť tela živočíchov, synonymum: segment, pozri [[článok (živočíchy)]] a [[článkovanie]]
*v anatómii:
**úsek prsta alebo nohy oddelený kĺbami
**koncový (prstový) článok na končatinách vyšších stavcov, pozri [[falanga (biológia)]]
*v botanike: [[internódium]]
** časť osi stonky (rastliny) medzi dvoma uzlami, pozri [[internódium]]
*v ekonomike: výrobok, predmet spotrebnej povahy alebo určený na výmenu, na obchod a pod.
*v ekonomike:
*v novinárstve a literatúre: kratší literárny útvar typický a základný najmä pre noviny, časopisy, encyklopédie alebo podobné texty a spravidla poskytujúci vecné objasnenie konkrétnej otázky (na rozdiel od stručnejšieho útvaru správy), pozri [[článok (literatúra)]]
*v ekonomike:* výrobok, predmet spotrebnej povahy alebo určený na výmenu, na obchod a pod.
*podstatná časť učenia, napr. [[článok viery]]
*v novinárstve a literatúre:
*najvyššia jednotka členenia (oddiel) významného textu, napr. zmluvy, ústavy, zákona, stanov, zásad
*v novinárstve a literatúre: *kratší literárny útvar typický a základný najmä pre noviny, časopisy, encyklopédie alebo podobné textyprintové či elektronické vydania a spravidla poskytujúci vecné objasnenie konkrétnej otázky (na rozdiel od stručnejšieho útvaru správy), pozri [[článok (literatúra)]]
**vedecko-náučný útvar, ktorý v písanej forme sprostredkúva originálne výsledky vedeckovýskumnej práce, pozri [[vedecký a odborný článok]]
 
== Pozri aj ==
* [[artikulácia]] (článkovanie)
* [[zákonný článok]] (názov zákona v Uhorsku a Maďarsku)
* [[termoelektrický článok]]
* [[zákonný článok]] (názov zákona v Uhorsku a Maďarsku)
 
{{rozlišovacia stránka}}
Anonymný používateľ