Článok: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 75 bajtov ,  pred 13 rokmi
články majú napr. aj deklarácie; termoel. článok je skrátene skôr termočlánok; vedecký článok je "podmnožina" článku v širšom zmysle
(Doplnenie: vedecký a odborný článok; charakteristiky; abecedné zoradenie a i. Vďaka, Bronto, za zaradenie, chrakteristiky etc., i za Vašu fundovanosť v práci redaktora – správcu na Wiki. ŠR)
(články majú napr. aj deklarácie; termoel. článok je skrátene skôr termočlánok; vedecký článok je "podmnožina" článku v širšom zmysle)
*(najmä v hrubých rysoch sa opakujúca) časť, čiastka, zložka, diel súvislého celku
*krúžok na reťazi, [[ohnivo]]
*najvyššia jednotka členenia (oddiel) obchodne,významného právne, organizačnezáväzného alebo inak záväznéhoslávnostného dokumnentudokumentu, napr. zmluvy, ústavy, zákona, stanov, zásad
*podstatná časť učenia, napr. [[článok viery]]
*vo fyzike (skrátene):
**[[elektrochemický článok]]
**[[fotoelektrický článok]]
**v zoológii: pravidelne sa opakujúca časť tela živočíchov, synonymum: segment, pozri [[článok (živočíchy)]] a [[článkovanie]]
**[[termoelektrický článok]]
*v zoológii:
**pravidelne sa opakujúca časť tela živočíchov, synonymum: segment, pozri [[článok (živočíchy)]] a [[článkovanie]]
*v anatómii:
**úsek prsta alebo nohy oddelený kĺbami
**koncový (prstový) článok na končatinách vyšších stavcov, pozri [[falanga (biológia)]]
*v botanike:
** časť osi stonky (rastliny) medzi dvoma uzlami, synonymum: internódium, pozri [[internódium]]
*v ekonomike:
** výrobok, predmet spotrebnej povahy alebo určený na výmenu, na obchod a pod.
*v novinárstve a literatúre:
**v širšom zmysle:
**kratší literárny útvar typický a základný najmä pre noviny, časopisy, encyklopédie alebo podobné printové či elektronické vydania a spravidla poskytujúci vecné objasnenie konkrétnej otázky (na rozdiel od stručnejšieho útvaru správy), pozri [[článok (literatúra)]]
***jeden z mnohých z obsahového aj výzorového hľadiska samostatných ucelených textov novín, časopisu, encyklopédie, zborníka alebo podobných tlačí či ich elektronických obdôb, pozri [[článok (časť tlače)]]
**vedecko-náučný útvar, ktorý v písanej forme sprostredkúva originálne výsledky vedeckovýskumnej práce, pozri [[vedecký a odborný článok]]
***takáto sekcia iná než správa
**v užšom zmysle: kratší nebeletristický literárny žáner typický pre noviny a časopisy poskytujúci vecné objasnenie konkrétnej otázky, pozri [[článok (žáner)]]
 
== Pozri aj ==
*[[artikulácia]] (článkovanie)
*[[zákonný článok]] (názov zákona v Uhorsku a Maďarsku)
**[[termoelektrický článok]]
*[[vedecký článok]]
*[[odborný článok]]
 
{{rozlišovacia stránka}}
131 809

úprav