Bibliografická citácia: Rozdiel medzi revíziami

d
preklep
d (preklep)
'''Bibliografická citácia''' alebo '''citácia''' (en: ''citation'') je technika (metóda, spôsob) spojenia [[bibliografický odkaz|bibliografického odkazu]] s miestom textu, ku ktorému sa vzťahuje [[bibliografický odkaz]]. ''Citácia'' je, inými slovami, forma ''skráteného odkazu'' umiestnená v zátvorkách vnútri textu alebo pripojená k textu ako poznámka na dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo na konci textu.<ref>KATUŠČÁK, D.: ''Chrestomatia k základom bibliografie,'' 2006, s. 7 [http://www.pulib.sk/kis/katuscak/BGCela.pdf]</ref> ''Citácia'' je skrátené označenie citovaného dokumentu (zdroja, prameňa) podľa niektorej metódy odporučenej normou STN ISO 690. Citácia slúži na spojenie citovaného miesta so ''skráteným záznamom'' o [[citovaný dokument|citovanom dokumetedokumente]] umiestneným napr. pod čiarou na príslušnej strane<ref>KIMLIČKA, Štefan: ''Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2,'' 2004, s. 2. [http://vili.uniba.sk/AK/citovanie_priklady.pdf]</ref> alebo so ''záznamom'' o ňom, ktorý je položkou v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]]. Toto prepojenie sa zabezpečuje niektorou z troch metód:
* '''metóda číselných odkazov'''
* '''metóda priebežných poznámok'''