Dyslexia: Rozdiel medzi revíziami

typ
(príznaky dyslexie)
(typ)
 
Príznaky, ktoré sú signálom, že dieťa trpí dyslexiou.
* 1) Dyslektik je zvyčajne bystré a šikovné dieťa, no jeho výkony na čítaní sú hlboko podpriemerné a naopak jeho výkony v matematike obyčajne ďaleko prevyšujú výkony v čítaní(niekedy sa objavuje dvoj, či trojstupňový rozdiel v hodnotení).
* 2) Dyslektik je neposedný, má zníženú schopnosť koncentrácie a len ťažko sa sústredí.
* 3) Konkrétnej činnosti sa dokáže venovať iba krátkodobo.
* 4) Má poruchy pravo-ľavej orientácie, resp. orientácie v priestore
* 5) Má obtiaže pri reprodukcii rytmu
* 6) Má výrazne zníženú rýchlosť čítania (Nedosahuje 60-70 slov/min. Netýka sa žiaka 1.ročníka : )
* 7) Má veľkú chybovosť čítania, resp. nevie o čom číta (obsah)
* 8) Má znížená kvalitu čítania (hláskovanie, v lepšom prípade slabikovanie)
* 9) Kvalita chýb v čitateľskom prejave dyslektika:
 
-typické sú zámeny: zrkadlové.....b/d, tvarovo podobných písmen.....m/n
*-typické sú zámeny samohlások: azrkadlové.....b/od, o/etvarovo podobných apísmen.....m/en
*-typické sú zámeny samohlások: a/o o/e a/e
*-prešmykovanie slabík.....píš/šíp
*-prečítanie iba prvej časti slova, pričom zvyšok dieťa doplní z hlavy
*-dvojité čítanie (dieťa slovo na viackrát lúšti potichu a až potom ho nahlas prečíta)
 
 
12 944

úprav