Výbušnina: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 58 bajtov ,  pred 11 rokmi
chýba zhrnutie úprav
== Rozdelenie výbušnín ==
Podľa praktického využitia delíme výbušniny na:
* '''Traskaviny''' - sú ľahko vznietiteľné výbušniny, ktoré obvykle slúžia k iniciácii trhavín alebo strelivín. '''Vyznačujú sa rýchlym prechodom z explozívneho horenia do detonácie.''' Pri praktickom použití sú prítomné len v nepatrnom množstve, napr. traskavina v [[rozbuška|<strike>rozbuške</strike>]] alebo [[zápalka|zápalke]] nábojnice, rozbušky ako iniciátory banských odstrelov apod. Najbežnejšími typmi traskavín sú rôzne [[azid]]y ťažkých kovov ako je [[olovo]], [[striebro]] alebo [[ortuť]], prípadne iné látky, veľmi rozšírený je napríklad fulminát ortutnatý (populárna traskavá ortuť).
* '''Trhaviny''' - sú výbušniny, ktoré sú za normálnych podmienok relatívne málo citlivé k vonkajším vplyvom a naopak po iniciácii dokážu detonovať s veľkou detonačnou rýchlosťou. Používajú sa obvykle pri trhacích prácach v baniach, lomoch, hĺbení tunelov, demoláciách a v náplniach vojenskej munície. Medzi najpoužívanejšie trhaviny patria [[pentrit]], [[hexogén]], [[trinitrotoluén]], ich zmesi, ďalej [[dynamit]]y a veľké množstvo priemyselných trhavín s rôznym zložením. Mnoho zmesných trhavín, vojenských, ale predovšetkým priemyselných, využíva ako svoju podstatnú zložku dusičnan amónny. '''Typickou výbušnou premenou trhavín je detonácia.''' Pri slabej iniciácii alebo zapálení plameňom mnoho trhavín nedetonuje, ale prejde do explozívneho horenia (v uzatvorenom piestore), alebo zhorí ako normálna organická horľavina (voľne na vzduchu). Prechod trhaviny z detonácie do explozívneho horenia je veľmi nežiadúci jav, pretože deštrukcia obvykle prebehne, ale vo výrazne menšom rozsahu, ako sa plánovalo.
* '''Streliviny''' - sa používajú ako výmetná náplň do nábojníc strelných zbraní pre vojenské, športové i lovecké účely. Ich účelom je dodať strele čo najväčšie mechanické zrýchlenie rýchlym, avšak kontrolovaným vývinom veľkého množstva horúcich plynov a vytlačiť strelu z hlavne zbrane čo najväčšou alebo požadovanou rýchlosťou. Príkladom je [[Pušný prach|čierny strelný prach]] a streliviny na báze [[nitrocelulóza|nitrocelulózy]] (strelnej bavlny). K strelivinám patria aj raketové tuhé pohonné hmoty. '''Typickou výbušnou premenou strelivín je explozívne horenie.''' Rýchlosť horenia strelivín je premenlivá a závisí od tlaku a teploty pri ktorej ich explozívne horenie prebieha. S rastúcim tlakom a teplotou rýchlosť explozívneho horenia narastá<!-- - počas výstrelu zo zbrane rýchlosť explozívneho horenia streliviny v nábojovej komore a hlavni zbrane najprv postupne narastá a potom opäť klesá, v raketovom motore obvykle tlak a rýchlosť horenia TPH spočiatku narastá a potom sa počas činnosti motoru udržuje na stabilnej úrovni až do úplného vyhorenia tuhej pohonnej hmoty (osobitnými postupmi možno rýchlosť horenia TPH a tlak v raketovom motore meniť)-->. V krajnom prípade môže explozívne horenie strelivín prejsť až do detonácie - takéto chovanie je ale mimoriadne nežiadúce, pretože má vždy za následok haváriu (čiže roztrieštenie, zničenie) zbrane alebo raketového motoru. Streliviny je možné dostatočne silným impulzom priviesť priamo k detonácii a potom sa chovajú ako trhaviny.
Anonymný používateľ