Výkon: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 5 460 bajtov ,  pred 12 rokmi
vsetko vymazené pretose tam boli same eblbosti nic konkretne
d (Revízia 2491171 používateľa 91.127.3.47 (diskusia) bola vrátená; dvojbodka namiesto bodky)
(vsetko vymazené pretose tam boli same eblbosti nic konkretne)
'''Výkon''' môže byť:
*všeobecne:
**vykon(áv)anie (aj v práve)
**vykonaná telesná a/alebo duševná [[práca]]; vynaložené úsilie a dosiahnutý výsledok
**to, čo sa (spravidla za normálnych okolností a optimálne) vykoná činnosťou či fungovaním, napr. výkon mozgu
*vo fyzike:
** všeobecne: množstvo práce vykonanej za určitú časovú jednotku, delí sa na:
***v mechanike: výkon v užšom zmysle (=mechanický výkon, okamžitý (mechanický) výkon), čiže derivácia práce podľa času [inými slovami: sila krát rýchlosť, resp. točivý moment krát uhlová rýchlosť]; podformou je tzv. stredný (mechanický) výkon, čiže zmena práce deleno zmena času; pozri [[výkon (mechanický)]]
***v elektrotechnike: veličina úmerná súčinu napätia a prúdu, elektrický výkon, [[výkon elektrického prúdu]], rozoznáva sa:
****výkon jednosmerného prúdu (napätie krát prúd, čiže U. I)
****okamžitý elektrický výkon (u. i)
****výkon striedavého prúdu, tzv. [[zdanlivý výkon]] (efektívne U krát efektívne I; vo voltampéroch) skladajúci sa z:
*****[[činný výkon]] (vo wattoch)
*****[[jalový výkon]] (v reaktačných voltampéroch)
** pri motoroch a podobne: užitočný výkon (=čistý výkon) na hriadeli daného stroja, pozri [[užitočný výkon]]
* v matematike: [[výpočtový výkon]] (postup, ktorým sa podľa určitého pravidla odvodzuje z daných čísiel ďalšie číslo)
* pri počítačoch:
**množstvo presne definovaných operácií počas istého času, spravidla za sekundu (jednotka je [[flops]])
**veľkosť pamätí
**rýchlosť internej komunikácie alebo komunikácie s perifériami počítača
*v psychológii: telesná alebo duševná aktivita počas istého času alebo výsledok tejto aktivity, hodnotené pomocou špeciálnych výkonnostných testov, nazývané aj performance, pozri [[výkon (psychológia)]]
*vo fyziológii: výsledok určité pracovnej činnosti orgánu, sústavy orgánov alebo organizmu počas istého času meraný množstvom uvolnenej energie v časovej jednotke, pozri [[výkon (fyziológia)]]
*v ekonomike a práve:
**poskytnutá vec, plnenie a podobne
**množstvo alebo hodnota vyrobených statkov alebo služieb za isté obdobie, synonymá: výkony, podnikový výkon, pozri [[podnikový výkon]]
 
 
== Pozri aj==
*[[príkon]] (=privádzaný výkon)
*[[akustický výkon]] (výkon prenášaný zvukom)
*[[banský výkon]] (práca vykonaná jedným pracovnákom v bani za zmenu, v tonách za zmenu)
*[[chladiaci výkon]] (tok tepla odvádzaný chladiacim zariadením či chladiacim okruhom)
*[[chybný výkon]] (u S. Freuda prierieknutie, zabudnutie a podobne ako príznak vnútorného konfliktu)
*[[indikovaný výkon]] (výkon odovzdávaný piestu (či pracovnému prvku) hnacieho stroja)
*[[konštituujúce výkony subjektu]] (istý pojem vo filozofii v Husserlovej fenomenológii)
*[[lekársky výkon]] (v práve každý zásah lekára do integrity organizmu vrátane podania liekov, operácií atď.)
*[[menovitý výkon]] (výkon daný návrhovými parametrami stroja a uvedený na štítku stroja)
*[[maximálny výkon (motora)]] (najvyšší možný výkon pohonnej jednotky za najkratší čas bez ohľadu na opotrebenie, spotrebu a prehriatie)
*[[náhradný výkon v správnom konaní]] (v práve forma správnej exekúcie, pri ktorej sa uložené činnosti prevedú na niekoho iného na náklady a riziko povinného)
*[[parný výkon]] (u kotlov množstvo pary v kg/hod. vyrobené pri požadovanom tlaku a teplote)
*[[trvalý výkon]] (výkon nie veľmi opotrebovaného motora, dodávaný bez prerušenia a bez prehrievania)
*[[výkon na brzde]] (mechanický výkon odovzdaný na hriadeli hnacieho stroja zistený z točivého momentu a otáčok pri brzdení stroja)
*[[výkon rozhodnutia]] (práv.)
*[[výkon trestu]] (práv.)
*[[výkon trestu odňatia slobody]] (práv.)
*[[výkon väzby]] (v práve zaistenie osoby na účely trestného konania)
*[[výkon vlastníctva]] (práv.)
*[[výkon vedenia]] (v telekomunikáciách hodnota vyjadrujúca schopnosť vedenia preniesť určitú intenzitu prevádzkového zaťaženia)
*[[redukované výkony (ekonomika)]] (celkové výkony mínus najdôležitejšie materiálové náklady)
*[[redukované výkony (doprava)]] (výsledné výkony, ktoré vzniknú prepočtom naturálne vyjadrených výkonov osobnej a nákladnej dopravy na spoločnú jednotku, tzv. redukované tonokilometry)
*[[rezervný výkon]] (v energetike výkon, ktorý možno dodatočne nasadiť do elektrickej siete, ak vypadnú z prevádzky elektrárne alebo príliš stúpne spotreba prúdu)
*[[spojkový výkon]]
*[[stratový výkon]] (v elektrotechnike výkon nechcene unikajúci zo systému do nenávratna)
*[[svorkový výkon]]
*[[špecifický výkon vedenia]] (v telekomunikáciách výkon jedného vedenia v zväzku vedení)
*[[šumový výkon]] (sila podielu šumu k signálu meraná pri teplote 290 K)
*[[tepelný výkon]] (teplo vyrobené tepelným spotrebičom za jednotku času)
*[[úzkoprofilový výkon]] (maximálny výkon elektrárne za normálnych podmienok)
*[[vnútorný výkon]] (=[[výkon vo vzduchovej medzere]]) (rozdiel elektrického príkonu a strát v statore asynchrónneho stroja, ktorý prechádza elektromagnetickou indukciou zo statora cez vzduchovú medzeru na rotor)
*[[výstupný výkon]] (výkon získaný na výstupe zosilovača)
{{disambig}}
 
[[cs:Výkon (rozcestník)]]
Anonymný používateľ