Účinnosť právneho predpisu: Rozdiel medzi revíziami

dátum účinnosti
d
(dátum účinnosti)
'''Účinnosť''' právnej normy je vlastnosť [[právna norma|právnej normy]], ktorá spočíva v tom, že sa ňou musia riadiť právne vzťahy, ktoré táto norma vo svojom texte upravuje.
 
Každý zákon má vo svojom poslednom ustanovení určenýurčenú dátum účinnostiúčinnosť. OznačujeÚčinnosť označuje deň, odkedy je nevyhnutné podľa zákona postupovať. AkÚčinnosť vmôže zákonebyť nieurčená jekonkrétnym uvedenýdátumom dátumuvedeným v zákone, nadobúdaalebo účinnosťdňom 15(?)vyhlásenia, dníčo poje deň uverejneníuverejnenia v Zbierke zákonov. Účinnosť končí:
*výslovným zrušením právnej normy
*novou úpravou právnych vzťahov, ktoré upravuje normou minimálne tej istej právnej sily
27 078

úprav