Účinnosť právneho predpisu: Rozdiel medzi revíziami

to tu kludne moze byt
Bez shrnutí editace
(to tu kludne moze byt)
 
Od účinnosti je potrebné odlišovať [[platnosť]] zákona, ktorú zákon nadobúda dňom, kedy bol uverejnený v [[Zbierka zákonov|Zbierke zákonov]]. Uverejnenie zákona v Zbierke zákonov znamená, že sa stal súčasťou právneho poriadku. Lehota medzi platnosťou a účinnosťou slúži na to, aby sa každý, komu zo zákona vyplývajú určité práva alebo povinnosti, mohol oboznámiť s jeho obsahom.
 
==Citát==
Zákon č. 1/1993 o zbierke zákonov, §2 ods. 1 a 2:
 
(1) Všeobecne záväzné právne predpisy a rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky nadobúdajú '''platnosť''' dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.
 
(2) Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú '''účinnosť''' pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v právnom predpise výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
 
[[Kategória:Právo]]
131 809

úprav