Právna skutočnosť: Rozdiel medzi revíziami

nepracuje sa
 
(nepracuje sa)
{{Pracuje sa}}
[[Obrázok:Pravne skutocnosti.png|thumb|320px|Systém právnych skutočností]]
'''Právne skutočnosti''' sú podmienky či predpoklady, ustanovené [[právna norma|právnou normou]], ktoré determinujú vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov.
 
Podľa toho, či sú prejavom vôle ľudí, alebo vznikajú nezávisle na ich vôli, delíme na subjektívne a objektívne právne skutočnosti. Medzi objektívne právne skutočnosti zaraďujeme právne udalosti, čo sú prírodné a spoločenské javy mimo ľudského správania (napr. zničenie knihy pri požiari), a právne domnienky a fikcie (napr. prezumpcia neviny, prezumpcia znalosti práva atď.).
 
Subjektívne právne skutočnosti môžu byť – konštitutívne rozhodnutie súdu (to je také rozhodnutie, ktoré zakladá nové práva a povinnosti), vytvorenie veci alebo diela (napr. namaľovanie obrazu) alebo [[právne relevantný úkon]]. Právne relevantné úkony sa potom delia na právne (napr. podpis zmluvy) a protiprávne úkony. Pri protiprávnych úkonoch rozlišujeme, či išlo o zavinené (tzv. delikty) alebo nezavinené protiprávne konanie.
 
[[Kategória:Právo]]
5 154

úprav