Objektovo orientované programovanie: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
(spresnenie informacii)
'''Objektové programovanie''' alebo '''objektovo orientované programovanie''' (''skratka'' '''OOP''') je druh programovania, pri ktorom sa nepoužíva klasické štruktúrovanie programu pomocou podmienok a cyklov, ale používajú sa štruktúry zvané objekty, ktoré môžu existovať ako samostatné programové entity. Tieto objekty majú svoje vlastnosti, metódy a funkcieudalosti, pomocou ktorých objekt vykonáva určité činnosti na ktoré bol naprogramovaný.
 
Z obsahového hľadiska vlastnosti typu trieda sú vo svojej podstate položky typu záznam. Metódy a udalosti sú svojim charakterom funkcie a procedúry.
 
'''Udalosťou sa nazýva každá zmena stavových veličín''', napr. Click, DoubleClick, stlačenie klávesy na klávesnici, impulz z časovača, Zmena veľkosti okna, zatvorenie okna,... <br /><br />
 
Základom objektového programovania je dátový typ trieda. Dátový typ trieda je odvodený dátový typ a vychádza z dátového typu štruktúra (v jazyku Pascal, Delphi - záznam). <br /><br />
 
Objekt - premenná typu trieda.<br /><br />
 
 
Existuje mnoho programovacích jazykov používajúcich princíp OOP napr.: Basic, Visual Basic, C+, C++, C#, JAVA, PYTHON a mnoho iných. Tieto programovacie jazyky sa nazývajú aj "vyššie" programovacie jazyky . Nazývajú sa tak preto, pretože sú už nástupcami starých jazykov a sú obohatené o viacej programovacích možností a techník.
23

úprav