Biodiverzita: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 5 387 bajtov ,  pred 11 rokmi
d
Verzia používateľa 95.102.1.116 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Wizzard
(uprava textu)
d (Verzia používateľa 95.102.1.116 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Wizzard)
'''Biodiverzita''' je [[rozmanitosť]] [[živočích|živočíšnych]] alebo [[rastlina|rastlinných]] druhov.
Dnes poznáme okolo 1,5 milióna druhov živočíchov, rastlín a mikroorganizmov. Z toho 93 % zvierat a 92 % rastlín žije na súši. Odhaduje sa však, že reálne môže existovať až od 10 do 13 miliónov rôznych druhov organizmov. Ako je možné vidieť v tabuľke, zaradené sú len 3 % druhov nematód, 4 % druhov vírusov a 12 % druhov baktérií. Pomerne dokončená je inventúra vtákov, cicavcov a rýb. Vyšších rastlín sa odhaduje 270 000 druhov, avšak reálny počet môže byť až pol milióna. To by znamenalo, že nepoznáme 92 % vyšších rastlín, ale len 50 %. V rámci týchto odhadov sa ďalej odhadujú až 3 milióny baktérií a milión rias. Z hľadiska druhovej diverzity sú za najdôležitejšie považované dažďové pralesy. Objavovanie druhovej rozmanitosti je nesmierne dôležité z mnohých hľadísk (napr. ochrana). Predpokladá sa, že existuje až 60 000 druhov medicínsky využiteľných rastlín.
 
{{biologický výhonok}}
 
[[Kategória:Biológia]]
Skupiny organizmov
Odhad počtu druhov
Známe počty druhov
% známych druhov
Vírusy
130 000
5 000
3,8
Baktérie
40 000
4 760
11,9
Huby
1 500 000
69 000
4,6
Riasy
60 000
40 000
66,7
Prvoky
100 000
30 800
31
Nematóda
500 000
15 000
3
Bryofytá
25 000
17 000
68
Vyššie rastliny
270 000
250 000
92,6
Obojživelníky
5 000
4 000
80
Plazy
7 000
6 500
92,8
Hmyz
10 000 000
800 000
8
Ryby
21 000
19 000
90,4
Vtáky
9 900
9 800
99
Cicavce
4 400
4 300
97,7
 
 
Dôležité roky vzhľadom na zachovanie biologickej diverzity:
1972 – Svetová konferencia o životnom prostredí v Štokholme (prvý krát bola uznaná dôležitosť ochrany životného prostredia)
1982 – Svetová charta ochrany prírody
1992 – Dohovor o biologickej diverzite
 
zdroj: DEZIDER TÓTH, quark, január/2002, č.1, str. 19, 20
Biosféra a lidstvo, KAREL KUDRNA a kol., Academia, 1988 Praha
 
 
 
- späť k obsahu -
 
 
Biodiverzita na Slovensku
 
Biodiverzita závisí do veľkej miery od zachovalosti životného prostredia a prirodzených lesov. Na Slovensku je pomerne zachovaná biologická diverzita. Nachádza sa tu viac ako 11 000 druhov rastlín, húb a rias a 28 000 živočíšnych druhov. Odhady však hovoria až o 40 000 druhoch živočíchov a celkový počet rôznych druhov živých organizmov sa odhaduje až na 100 000.
 
O existencii vzácnych biotopov /slovníček/ u nás svedčí aj prítomnosť niekoľkých vzácnych a chránených druhov motýľov. Napríklad druhy modráčikov z rodu Maculinea. Zachovalosť prirodzených podhorských až horských lužných lesov dokumentuje výskyt bielopásovca topoľového a dúhovca väčšieho.
 
Aj v ťažkých podmienkach vysokohorského prostredia, nad hranicou lesa, sa nachádzajú mnohé vzácne rastliny i živočíchy, ktoré zachovávajú biodiverzitu aj v týchto miestach. Jedným z najznámejších je plesnivec alpínsky. Nájsť sa tu dá prvosienka alpínska, kurička biela a horcokvet Clusiov. K najzaujímavejším vtákom v tomto prostredí patrí murárik červenokrídly, ktorého biotopom sú skalné bralá. Ako jediný z našich vtákov sa dokáže bez vynaloženia väčšej námahy šplhať po kolmých skalných stenách. Podobným malým vtáčikom, ktorý tu žije, je vrchárka červenkavá.
 
Ohrozená biodiverzita na Slovensku:
 
Riasy
Huby
Lišajníky
Machorasty
Vyššie rastliny
Kriticky ohrozené
3
19
1
-
344
Veľmi ohrozené
2
21
17
4
269
Ohrozené
-
12
2
16
69
Spolu 5
52
20
20
682
Cicavce
Vtáky
Plazy
Obojživelníky
Mihuľovce a ryby
Kriticky ohrozené
13
39
3
3
12
Veľmi ohrozené
20
57
6
12
8
Ohrozené
24
218
3
3
1
Spolu
57
314
12
18
21
 
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2000
 
Niektoré dôležité roky týkajúce sa biodiverzity na Slovensku:
 
1997 - Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku (uznesenie vlády SR č. 231/1997)
 
1998 – zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite
 
zdroj:
 
Enviromagazín, ročník 7/2002, č. 1, str. 11
 
Enviromagazín, ročník 7/2002, č.1, príloha str. 2
 
Ing. SANIGA MIROSLAV, Quark, č.6, jún/2002, str. 24,25
 
TÓTH DEZIDER, Quark, január/2002, č. 1
 
- späť k obsahu -
 
 
Čo je to biologická diverzita?
 
Korálové útesy zachovávajú najväčší podiel biologickej
diverzity. Sú však veľmi citlivé na znečistenie vody a klimatické zmeny.
Ich krehká stabilita je ohrozená najmä v poslednej dobe.
"Rozsiahle oblasti korálových útesov budú poškodené alebo zničené
ľudskou aktivitou v priebehu najbližších 40 rokov, ak nebudú zavedené
nové spôsoby ich ochrany." (Bryant et al., 1998)
 
 
Zdroj: PRIMACK RICHARD, KINDLMANN PAVEL, JERESÁKOVÁ JANA:
Biologické principy ochrany přírody, Praha: PORTÁL, 2001
 
Podľa Dohovoru o biologickej diverzite,biodiverzitu definujeme ako variabilitu všetkých žijúcich organizmov, všetkých suchozemských, morských a iných vodných ekosystémov a z nich vytváraných ekologických komplexov.
 
Na Zemi žijú státisíce rastlinných a živočíšnych druhov. Rozmanitosť druhov a celých ekosystémov (biodiverzita) je nesmierne dôležitá pre udržanie života na Zemi. Najmä pôsobením človeka je rovnováha v udržaní biologickej rozmanitosti výrazne narušená. Zachovaním biologickej rozmanitosti v rámci EÚ sa o.i. zaoberá aj NATURA 2000 /NATURA 2000/ .
113 525

úprav