Letecké modelárstvo: Rozdiel medzi revíziami

doplnenie
(+ Iné projekty +pic)
(doplnenie)
 
Modely môžu byť postavené ako statické, alebo lietajúce. Ich konštrukcia je v dnešnej dobe takmer neobmedzená, vďaka prístupnosti moderných konštrukčných materiálov a technológií.
 
Letecké modelárstvo sa delí základne podľa spôsobu pohonu na bezmotorové a motorové.
 
Bezmotorové modely sú modely lietadiel, kde je jedinou hnacou silou [[vztlak]], produkovaný dopredným podhybom, ktorý vznikol buď vďaka hodu modelu, alebo vďaka vytiahnutiu pomocou vlečnej šnúry. Ich let prebieha na základe využívania termického prúdenia vzduchu.
 
[[Image:Aeromodel_F1A Towing.jpg|thumb|right|ťahanie modelu F1A]]
 
Motorové modely používajú na svoj let silu motora, ktorý môže byť spaľovací, elektrický alebo dokonca takzvaný pružný. Pod pojmom pružný, sa skrýva pohon pomocou gumového zväzku, ktorý odovzdáva pohybovú energiu vrtuli, nahromadenú natočním zväzku gumy.
Modely so spaľovacími motormi využívajú energiu spaľovania uhľovodíkových palív. V modelárstve sa dlhú dobu využívala zmes [[metylalkohol]]u (tiež '''metanol''') a oleja, alebo éteru, [[petrolej]]a a oleja. Po dlhé roky sa v najväčšej miere používal ricínový olej, ale ten je dnes vo veľkej miere nahradený olejmi syntetickými. V posledných rokoch umožnili moderné technológie aj výrobu pomerne lacných motorov, ktoré využivajú ako palivo [[benzín]]. Ďalším pohonným agregátom sú malé elektrické motory, poháňané prostredníctvom akumulátorov.
 
Ďalšie delenie leteckých modelov je podľa spôsobu riadenia modelu:
voľné - modely lietadiel s pevnými nosnými a riadiacimi plochami. Ich smer letu je ovplyvnený len termickým prúdením vzduchu
upútané - modely lietadiel, ktoré lietajú na kruhovej dráhe, alebo sférickej ploche (guľová plocha) a riadené sú len mechanicky, pomocou oceľových laniek
diaľkovo riadené - RC modely sú modely lietadiel, kde je riadenie sprostredkované elektronicky, pomocou rádiového signálu na diaľku.
 
 
== Iné projekty ==