Časť obce: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 481 bajtov ,  pred 11 rokmi
Aktualizácia: doplnenie definície "časti obce"; referencie.
(fix.)
(Aktualizácia: doplnenie definície "časti obce"; referencie.)
'''Časť obce''' je nižšia územná jednotka obce, menšia ako obec, ktorá má spravidla vlastné katastrálne územie a vlastný názov, určený zo zákona oprávneným orgánom štátu. Môže byť osídlená alebo ju môže tvoriť len poľnohospodárska, lesná či iná pôda.<ref>BERČÍK, P., Ing. – LOVECKÝ, P., Ing.: ''Územné zmeny obcí v Slovenskej republike od roku 1990,'' 2003, s. 17.</ref><br />
'''Časť obce''' je podľaPodľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je to časť územia obce (teda časť územného celku tvoreného jedným alebo viacerými katastrálnymi územiami). Nemusí byť zhodná s katastrálnym územím, má vlastný názov a môže mať vlastné symboly. Zákon pojem „časť obce“ používa ako pojem odlišný od pojmu [[miestna časť]]. Bližšie pojem časť obce v zákone definovaný nie je.<ref>[http://gisHUDECOVÁ, Ľ.zcu – HÁJEK, M.cz/kartografie/konference2001/sbornik/hudecova-hajek/HUDECOVA_HAJEK: ''Národná integrácia priestorových báz údajov.htm]''</ref><br />
 
PodľaZ demografického hľadiska<ref>[http://gisTOMÁŠIKOVÁ, V.vsb – KUSENDOVÁ, D.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2003/Sbornik/Referaty/kusendova: ''Demogeografický informačný systém – cenzálna metainformačná a geografická báza dát.htm]''</ref>(bez uvedenia zdroja) je časť obce evidenčná jednotka vytváraná súborom parciel so súpisnými číslami v katastrálnom území alebo ulicami, odlišujúca sa od iných jednotiek podmienkami využívania nehnuteľností (športová, priemyselná, rekreačná časť a pod.).
 
Podobné pojmy sú: [[miestna časť]], [[štvrť]], [[osada]].