Časť obce: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 219 bajtov ,  pred 11 rokmi
Aktualizácia: doplnenie časti Určovanie názvov častí obcí; referencie.
(Aktualizácia: doplnenie definície "časti obce"; referencie.)
(Aktualizácia: doplnenie časti Určovanie názvov častí obcí; referencie.)
Podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je to časť územia obce (teda časť územného celku tvoreného jedným alebo viacerými katastrálnymi územiami). Nemusí byť zhodná s katastrálnym územím, má vlastný názov a môže mať vlastné symboly. Zákon pojem „časť obce“ používa ako pojem odlišný od pojmu [[miestna časť]]. Bližšie pojem časť obce v zákone definovaný nie je.<ref>HUDECOVÁ, Ľ. – HÁJEK, M.: ''Národná integrácia priestorových báz údajov.''</ref><br />
Z demografického hľadiska<ref>TOMÁŠIKOVÁ, V. – KUSENDOVÁ, D.: ''Demogeografický informačný systém – cenzálna metainformačná a geografická báza dát.''</ref> je časť obce evidenčná jednotka vytváraná súborom parciel so súpisnými číslami v katastrálnom území alebo ulicami, odlišujúca sa od iných jednotiek podmienkami využívania nehnuteľností (športová, priemyselná, rekreačná časť a pod.).
 
== Určovanie názvov častí obcí ==
Podľa zákona o obecnom zriadení obec a jej časť má svoj názov. Názvy častí obcí určuje a mení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na návrh obce.<ref name=369-Paragraf1a-Ods1-6>''Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,'' § 1a Názov obce, ods. 1 až 6.</ref> Názov obce a jej časti sa uvádza v štátnom jazyku.<ref>''Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky,'' § 3 ods. 3 písm. d).</ref> Označovanie obce v inom jazyku upravuje osobitný zákon.<ref>''Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.''</ref> Názov novej obce a jej časti sa určuje spravidla podľa názvu časti obce, názvu miestnej časti, podľa pomenovania významného prírodného útvaru, javu alebo historickej udalosti súvisiacej s územím obce alebo nežijúcej významnej osobnosti. Neprípustný je názov obce a názov časti obce, ktorý je dlhý, duplicitný, urážajúci mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie alebo je nepriliehavý vzhľadom na historický vývin územia. <ref name=369-Paragraf1a-Ods1-6 />
 
Podobné pojmy sú: [[miestna časť]], [[štvrť]], [[osada]].